Com tot sabem l’Esclerosi Múltiple (EM) o “malaltia de les mil cares”, com és coneguda per molts, és una afectació molt incapacitant en gran part dels casos.Como todo sabemos la Esclerosis Múltiple (EM) o “enfermedad de las mil caras”, como es conocida por muchos, es una afectación muy incapacitante en gran parte de los casos.

Aquesta i d’altres malalties discapacitants no ens han de suposar un problema per a viatjar, encara que tinguem afectada la mobilitat, com es manifesta en gran part de les persones amb EM o siguin d’altres les capacitats les que es veuen afectades. El que sí és molt convenient és introduir modificacions i petites alteracions a la nostra rutina de viatge a l’hora de planificar una estància fora de casa.

Un dels principals problemes que per a molt ens suposa viatjar, agafar un avió, un tren o qualsevol altre mitjà de transport, amb la mobilitat reduïda és precisament aquest, com ens ho farem amb les nostres dificultats de desplaçament i/o per al moviment per portar a terme el nostre viatge?

Són moltes les solucions que les diferents entitats, fundacions i associacions proposen per a facilitar-nos el fet de viatjar i poder moure’ns així en funció de les nostres voluntats.

El desplaçament amb avió està gestionat aquí a Espanya per la S.A. Espanyola AENA que dintre del seu programa SIN BARRERAS per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) ens ofereix un gran ventall de possibilitats per a portar a terme el nostre viatge.

 

VIDEO DE AENA

Caldrà trucar amb una setmana d’antelació a la data de sortida al 913211000

Per la seva banda RENFE, coneguda com a l’operadora ferroviària espanyola, ens ofereix dintre del seu programa ATENDO múltiples opcions que faciliten al viatger el seu accés i trànsit per les diferents estacions.

Esta y otras enfermedades discapacitantes no deben suponer un problema para viajar, aunque tengamos afectada la movilidad, como se manifiesta en gran parte de las personas con EM o sean otras las capacidades las que se ven afectadas. Lo que sí es muy conveniente es introducir modificaciones y pequeñas alteraciones en nuestra rutina de viaje a la hora de planificar una estancia fuera de casa.

Uno de los principales problemas que para mucho nos supone viajar , tomar un avión, un tren o cualquier otro medio de transporte, con la movilidad reducida es precisamente éste, como nos lo haremos con nuestras dificultades de desplazamiento y / o para el movimiento por llevar a cabo nuestro viaje?

Son muchas las soluciones que las diferentes entidades, fundaciones y asociaciones proponen para facilitarnos el hecho de viajar y poder movernos así en función de nuestras voluntades.

El desplazamiento en avión está gestionado aquí en España por la SA Española AENA que dentro de su programa SIN BARRERAS para personas con movilidad reducida (PMR) nos ofrece un gran abanico de posibilidades para llevar a cabo nuestro viaje.

 

VÍDEO DE AENA

Habrá llamar con una semana de antelación a la fecha de salida al 913211000

Por su parte RENFE , conocida como la operadora ferroviaria española, nos ofrece dentro de su programa ATENDO múltiples opciones que facilitan al viajero su acceso y tránsito por las diferentes estaciones.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
https://experienciesmultiples.wordpress.com/2016/06/06/viatjar-amb-esclerosi-multiple-viatjar-amb-mobilitat-reduida/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
https://experienciesmultiples.wordpress.com/2016/06/06/viatjar-amb-esclerosi-multiple-viatjar-amb-mobilitat-reduida/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content