La Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza, inaugurarà el proper 7 de març, “Emlabs Virtual Games”, el primer espai a Europa de rehabilitació virtual, que inclou la utilització de videojocs, per millorar la qualitat de vida de persones amb esclerosi múltiple. Un innovador projecte per a la rehabilitació dels pacients a través de tecnologies multimèdia, realitat virtual i els “serious games”, segons informa la citada fundació.a Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, inaugurará el próximo 7 de marzo, “Emlabs Virtual Games”, el primer espacio en Europa de rehabilitación virtual, que incluye la utilización de videojuegos, para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis múltiple. Un innovador proyecto para la rehabilitación de los pacientes a través de tecnologías multimedia, realidad virtual y los “serious games”, según informa la citada fundación.

L’empresa Virtualware, amb l’assessorament de terapeutes de la Fundació EM i de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Bizkaia (Adembi), experts en neurologia i rehabilitació, ha desenvolupat un sistema de rehabilitació virtual que combina entorns 3D i tecnologia Kinect (Microsoft).

Mitjançant aquest sistema de captura de moviment, els pacients amb esclerosi múltiple poden exercitar diferents moviments sense necessitat de cap dispositiu o controlador. Aquesta eina, disposa d’un mòdul d’anàlisi i informes que permet al terapeuta fer un seguiment dels progressos de cada usuari, tot això per mitjà de gràfics i informes detallats individualitzats.

Així, tots els pacients es podran beneficiar de la rehabilitació virtual, ja que és vàlid per a tots els graus de discapacitat. Es programa i s’adapta a les necessitats de cada usuari i es treballen diversos símptomes com l’equilibri, la espasticidad, la força, la fatiga, amb el component lúdic que aporta un videojoc. El terapeuta realitza un seguiment de cada usuari a través d’un seguiment personalitzat i anàlisis gràfiques de progressos.

Els beneficis més importants que els pacients aconsegueixen amb la rehabilitació virtual són: Millores en la marxa, la resistència, l’equilibri i la coordinació i enfortiment muscular, que repercuteix en una millorança de la fatiga, símptoma comú en esclerosi múltiple.

L’empresa Virtualware, amb l’assessorament de terapeutes de la Fundació EM i de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Bizkaia (Adembi), experts en neurologia i rehabilitació, ha desenvolupat un sistema de rehabilitació virtual que combina entorns 3D i tecnologia Kinect (Microsoft).

Mitjançant aquest sistema de captura de moviment, els pacients amb esclerosi múltiple poden exercitar diferents moviments sense necessitat de cap dispositiu o controlador. Aquesta eina, disposa d’un mòdul d’anàlisi i informes que permet al terapeuta fer un seguiment dels progressos de cada usuari, tot això per mitjà de gràfics i informes detallats individualitzats.

Així, tots els pacients es podran beneficiar de la rehabilitació virtual, ja que és vàlid per a tots els graus de discapacitat. Es programa i s’adapta a les necessitats de cada usuari i es treballen diversos símptomes com l’equilibri, la espasticidad, la força, la fatiga, amb el component lúdic que aporta un videojoc. El terapeuta realitza un seguiment de cada usuari a través d’un seguiment personalitzat i anàlisis gràfiques de progressos.

Els beneficis més importants que els pacients aconsegueixen amb la rehabilitació virtual són: Millores en la marxa, la resistència, l’equilibri i la coordinació i enfortiment muscular, que repercuteix en una millorança de la fatiga, símptoma comú en esclerosi múltiple.

El nou centre serà també un laboratori de proves de noves tecnologies, en el qual treballaran conjuntament un equip interdisciplinari format per investigadors, neuròlegs i rehabilitadores.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/52806/videojuegos-para-rehabilitar-a-enfermos-de-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor


La empresa Virtualware, con el asesoramiento de terapeutas de la Fundación EM y de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (Adembi), expertos en neurología y rehabilitación, ha desarrollado un sistema de rehabilitación virtual que combina entornos 3D y tecnología Kinect (Microsoft).

Mediante este sistema de captura de movimiento, los pacientes con esclerosis múltiple pueden ejercitar diferentes movimientos sin necesidad de ningún dispositivo o controlador. Esta herramienta, dispone de un módulo de análisis e informes que permite al terapeuta hacer un seguimiento de los progresos de cada usuario, todo ello por medio de gráficos e informes detallados individualizados.

Así, todos los pacientes se podrán beneficiar de la rehabilitación virtual, ya que es válido para todos los grados de discapacidad. Se programa y se adapta a las necesidades de cada usuario y se trabajan diversos síntomas como el equilibrio, la espasticidad, la fuerza, la fatiga, con el componente lúdico que aporta un videojuego. El terapeuta realiza un seguimiento de cada usuario a través de un seguimiento personalizado y análisis gráficos de progresos.

Los beneficios más importantes que los pacientes consiguen con la rehabilitación virtual son: Mejoras en la marcha, la resistencia, el equilibrio y la coordinación y fortalecimiento muscular, que repercute en una mejoría de la fatiga, síntoma común en esclerosis múltiple.

El nuevo centro será también un laboratorio de pruebas de nuevas tecnologías, en el que trabajarán conjuntamente un equipo interdisciplinar formado por investigadores, neurólogos y rehabilitadores.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/52806/videojuegos-para-rehabilitar-a-enfermos-de-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content