L’Associació Viguesa d’Esclerosi Múltiple de Pontevedra realitza un acte que va culminar amb una cadena humana al principal carrer de vianants de la ciutat.La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra realiza un acto que culminó con una cadena humana en la principal calle peatonal de la ciudad.

En el dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, el 25 de maig, AVEMPO va organitzar un acte de visibilització d’una malaltia que en els seus pitjors estadis comporta la paràlisi de les persones afectades. La forma va ser precisament movent-se, comptant per a això amb la participació del grup Grow As Ohana qui van fer diversos balls davant del públic vestits amb les samarretes del grup i les verdes en què es llegia: «Per l’esclerosi múltiple em moc. De vegades només necessites una petita motivació «.

Després de l’actuació de Grow As Ohana, la presidenta de AVEMPO, Marina Román, va començar a llegir el manifest a favor de les persones amb esclerosi múltiple, sent rellevada, quan la veu se li cansava -efecte de la malaltia- pel vicepresident de la associació, Manuel Méndez. En ell van cridar a la solidaritat amb les persones malaltes d’esclerosi múltiple i amb les seves famílies. A més van fer un decàleg de reivindicacions:

 • -Acabar Amb la demora per part dels governs autonòmics en l’administració dels tractaments, des que el metge proposa un inici o un canvi de medicació fins a l’administració del mateix.
 • -Més Implicació de les administracions públiques en la investigació d’aquesta malaltia. La investigació en nous tractaments i amb cèl·lules mare és una esperança per als afectats que veuen, en les retallades a la investigació, un fre en el maneig d’aquesta malaltia incurable.
 • -Continuïtat En la col·laboració de la indústria farmacèutica en el suport a les associacions que treballen amb afectats per la malaltia i en la investigació de tractaments cada vegada més eficaços sense perdre la seguretat imprescindible en l’EM (Esclerosi Múltiple).
 • -Unificació A nivell nacional dels criteris de valoració de la discapacitat per a l’EM. Aquest fet garantiria l’objectivitat en els processos de valoració de la discapacitat.
 • -Disminució De les retallades socials i els retards en les subvencions i ajudes per part de les administracions públiques i entitats privades, de manera que no afectin al manteniment del teixit associatiu.
 • -Major Compromís dels empresaris en les adaptacions dels llocs de treball i que no es limiti al 2% que exigeix ​​la legislació en la contractació de persones amb discapacitat.
 • -Més Suport de les administracions públiques cap a les famílies dels afectats per l’EM, que són els principals cuidadors dels afectats d’EM.
 • -Posada En marxa per part dels governs central i autonòmics de campanyes per informar la societat dels signes primerencs de l’EM i els factors de risc, tot això recolzat per materials informatius i educació sobre l’EM.
 • Increment de la col·laboració entre els serveis sanitaris primaris i secundaris per part dels professionals sanitaris per assegurar que els pacients rebin un tractament adequat durant tota l’evolució de la malaltia.
 • -Major Sensibilització i solidaritat de la societat amb les persones afectades d’EM i els seus familiars.

Un cop finalitzada la lectura del manifest, en què va estar la regidora Àngels Marra, el nombrós públic assistent a l’acte, que s’havia anat incrementant amb la brillant actuació del grup de ball, va fer una cadena humana pel carrer de vianants de Príncep, unint-se a la mateixa l’alcalde de Vigo, Abel Caballero, qui va finalitzar l’acte posant amb una de les samar.

En el día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el 25 de mayo, AVEMPO organizó un acto de visibilización de una enfermedad que en sus peores estadios conlleva la parálisis de las personas afectadas. La forma fue precisamente moviéndose, contando para ello con la participación del grupo Grow As Ohana quienes hicieron varios bailes delante del público vestidos con las camisetas del grupo y las verdes en las que se leía: «Por la esclerosis múltiple me muevo. A veces solo necesitas una pequeña motivación».

Tras la actuación de Grow As Ohana, la presidenta de AVEMPO, Marina Román, comenzó a leer el manifiesto a favor de las personas con esclerosis múltiple, siendo relevada, cuando la voz se le cansaba -efecto de la enfermedad- por el vicepresidente de la asociación, Manuel Méndez. En él llamaron a la solidaridad con las personas enfermas de esclerosis múltiple y con sus familias. Además hicieron un decálogo de reivindicaciones:

 • -Acabar con la demora por parte de los Gobiernos autonómicos en la administración de los tratamientos, desde que el médico propone un inicio o un cambio de medicación hasta la administración del mismo.
 • -Más implicación de las administraciones públicas en la investigación de esta enfermedad. La investigación en nuevos tratamientos y con células madre es una esperanza para los afectados que ven, en los recortes a la investigación, un freno en el manejo de esta enfermedad incurable.
 • -Continuidad en la colaboración de la industria farmacéutica en el apoyo a las asociaciones que trabajan con afectados por la enfermedad y en la investigación de tratamientos cada vez más eficaces sin perder la seguridad imprescindible en la EM (Esclerosis Múltiple).
 • -Unificación a nivel nacional de los criterios de valoración de la discapacidad para la EM. Este hecho garantizaría la objetividad en los procesos de valoración de la discapacidad.
 • -Disminución de los recortes sociales y los retrasos en las subvenciones y ayudas por parte de las administraciones públicas y entidades privadas, de modo que no afecten al mantenimiento del tejido asociativo.
 • -Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y que no se limite al 2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad.
 • -Más apoyo de las administraciones públicas hacia las familias de los afectados por la EM, que son los principales cuidadores de los afectados de EM.
 • -Puesta en marcha por parte de los Gobiernos central y autonómicos de campañas para informar a la sociedad de los signos tempranos de la EM y los factores de riesgo, todo ello respaldado por materiales informativos y educación sobre la EM.
 • -Incremento de la colaboración entre los servicios sanitarios primarios y secundarios por parte de los profesionales sanitarios para asegurar que los pacientes reciban un tratamiento adecuado durante toda la evolución de la enfermedad.
 • -Mayor sensibilización y solidaridad de la sociedad con las personas afectadas de EM y sus familiares.

Una vez finalizada la lectura del manifiesto, en la que estuvo la concejal Ángeles Marra, el numeroso público asistente al acto, que se había ido incrementando con la brillante actuación del grupo de baile, hizo una cadena humana por la calle peatonal de Príncipe, uniéndose a la misma el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien finalizó el acto posando con una de las camisetas.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article103699

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article103699