l’Ajuntament d’Eivissa aporta 18.000 euros per a les despeses derivades dels tallers d’inserció sociolaboralEl Ayuntamiento de Ibiza aporta 18.000 euros para los gastos derivados de los talleres de inserción sociolaboral

L’alcalde de Vila, Rafa Ruiz, ha signat aquest matí sengles convenis de col·laboració amb l’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i Formentera (AEMEF) i amb la Fundació Deixalles per un vaor de 33.000 euros.
El conveni amb l’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Eivissa i Formentera ha estat signat amb Rubén Muñoz, vicepresident de l’associació, mitjançant el qual l’associació rebrà 15.000 euros per implantar programes assistencials i sanitaris destinats a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.

El conveni signat amb l’AEMEF també contempla l’atenció domiciliària de tots els serveis a aquelles persones afectades per altres malalties neurodegeneratives que per diferents raons els és impossible desplaçar-se fins al centre.

Pel que fa al conveni amb la Fundació Deixalles, que ha estat subscrit per la seva presidenta Francesca Martí, l’Ajuntament d’Eivissa aporta 18.000 euros per a les despeses derivades dels tallers d’inserció sociolaboral.

L’Ajuntament de Vila i la Fundació Deixalles consideren necessari implantar programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius de persones en situació de risc o situació d’exclusió social, i amb els quals es persegueix la integració social i laboral d’aquests ciutadans.

Els seus objectius principals, de caràcter sociolaboral i ambiental, són la inserció sociolaboral de persones amb risc d’exclusió, el foment del comerç just, la recollida, reutilització i reciclatge dels residus voluminosos i l’educació ambiental i la divulgació de les problemàtiques ambientals i les bones pràctiques.

Els usuaris i usuàries del procés de capacitació participen en els diferents tallers de recollida selectiva, fusteria, deixalles, d’electrodomèstics i de donacions i taller de roba.

El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, ha firmado esta mañana sendos convenios de colaboración con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Eivissa y Formentera (AEMEF ) y con la Fundación Deixalles por un vaor de 33.000 euros.
El convenio con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Eivissa y Formentera ha sido firmado con Rubén Muñoz, vicepresidente de la asociación, mediante el cual la asociación recibirá 15.000 euros para implantar programas asistenciales y sanitarios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

El convenio firmado con la AEMEF también contempla la atención domiciliaria de todos los servicios a aquellas personas afectadas por otras enfermedades neurodegenerativas que por diferentes razones les es imposible desplazarse hasta el centro.

En cuanto al convenio con la Fundación Deixalles, que ha sido suscrito por su presidenta Francesca Martí, el Ayuntamiento de Ibiza aporta 18.000 euros para los gastos derivados de los talleres de inserción sociolaboral.

El Ayuntamiento de Vila y la Fundación Deixalles consideran necesario implantar programas de inserción sociolaboral para colectivos de personas en situación de riesgo o situación de exclusión social, y con los que se persigue la integración social y laboral de estos ciudadanos.

Sus objetivos principales, de carácter sociolaboral y ambiental, son la inserción sociolaboral de personas con riesgo de exclusión, el fomento del comercio justo, la recogida, reutilización y reciclaje de los residuos voluminosos y la educación ambiental y la divulgación de las problemáticas ambientales y las buenas prácticas.

Los usuarios y usuarias del proceso de capacitación participan en los diferentes talleres de recogida selectiva, carpintería, desechos, de electrodomésticos y de donaciones y taller de ropa.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/11/vila-destina-33000-asociacion-esclerosis/853983.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2016/07/11/vila-destina-33000-asociacion-esclerosis/853983.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content