És el primer producte de rehabilitació que combina tecnologia kinect , entorns 3D i telerehabilitación.VirtualRehab es presentava a primers de març en la inauguració del Centre EMLABS, el primer espai a Europa de rehabilitació virtual de la mà de la Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple Eugenia Epalza. A partir de llavors, s’ha dut a terme en el nou centre, un estudi per a la validació del producte en el qual han participat 20 pacients amb Esclerosi Múltiple amb diferents capacitats motores. Es el primer producto de rehabilitación que combina tecnología kinect , entornos 3D y telerehabilitación.VirtualRehab se presentaba a primeros de marzo en la inauguración del Centro EMLABS, el primer espacio en Europa de rehabilitación virtual de la mano de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza. A partir de entonces, se ha llevado a cabo en el nuevo centro, un estudio para la validación del producto en el que han participado 20 pacientes con Esclerosis Múltiple con diferentes capacidades motoras.

L’estudi s’ha desenvolupat en dues sessions setmanals supervisades per un fisioterapeuta, seguint les Escales d’equilibri, fatiga, depressió i ansietat a l’inici i final de l’estudi. Els resultats es van presentar en una jornada científica-social organitzada per la Fundació Basca d’Esclerosi Múltiple amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple.

Les primeres dades obtingudes mostren una notable millorança dels i les pacients especialment en equilibri estàtic i dinàmic, en el nivell de fatiga i en el grau d’independència funcional. A més es constata una major adherència al tractament que ha resultat efectiu en el maneig dels pacients amb ansietat.
Julio Álvarez, Director de la Unitat de Salut de Virtualware al costat d’Erika Otxoa, responsable del servei de fisioteràpia de l’Associació d’EM de Bizkaia, van destacar els avantatges de la rehabilitació virtual en els pacients, que han presentat una major motivació, ja que deixen de lluitar contra la malaltia per lluitar contra el joc. S’aconsegueix una recuperació de la mobilitat de manera més entretinguda i menys rutinària.

Els terapeutes i especialistes de la Fundació Basca EM confien que la rehabilitació virtual és la teràpia del futur, ja que les dades avalen la facilitat d’aprenentatge en l’ús d’aquesta eina per part dels pacients, la seva bona acceptació i l’absència de problemes en la seva utilització, a més de que permet el control i avaluació dels exercicis.
VirtualRehab afavoreix la interacció social ja sigui en centres assistencials o a través d’Internet. És la primera plataforma que incorpora tecnologia en el núvol, perquè està basat en Microsoft® Azure, permetent accés i control online a més de garantir fiabilitat i seguretat de servei. La telerehabilitación del producte, augmenta les possibilitats del tractament, millora la cobertura de les necessitats de les persones amb discapacitat, i amb això la seva autonomia i qualitat de vida.

El producte ha despertat l’interès d’empreses com Merck-serono, Almirall, Biogen, que confien en les potencialitats del producte especialment per l’avanç que suposa en el camp de la telerehabilitación.

Dades de l’esclerosi Múltiple
• L’Esclerosi Múltiple és la malaltia neurològica més freqüent entre adults joves, es diagnostica habitualment entre els 18 i els 35 anys.
• Afecta més a dones que a homes.
• És la segona causa de discapacitat en persones joves, per darrere dels accidents de trànsit.
• És una malaltia incurable, crònica, que pot donar lloc a seqüeles que limiten la qualitat de vida, per la qual cosa té un gran impacte social i laboral.
• NO és una malaltia contagiosa. NO es pot prevenir. NO és mortal.
• 2.500.000 persones tenen Esclerosi Múltiple al món
• Cada 5 hores es diagnostica un nou cas a Espanya

VirtualRehab és un producte innovador per a la rehabilitació de pacients amb algun grau de discapacitat física, que combina modernes tècniques de captura de moviment, a través de Microsoft® Kinect, amb tecnologia de videojocs. El resultat final és un producte que ajuda a millorar la qualitat de vida d’aquests pacients alhora que es diverteixen fent els exercicis prescrits específicament pels seus fisioterapeutes.
VirtualRehab ha estat seleccionada finalista per als premis Barcelona Digital a la Innovació Digital al millor projecto R+D+i de petites empreses i emprenedors. Més informació a la seva pàgina web

Sobre la Fundació Basca EM
L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Bizkaia, ADEMBI, va crear la Fundació Basca d’EM Eugenia Epalza en l’any 2001, per conjuminar les forces promovent el coneixement de la malaltia, la sensibilització social i l’interès en aquesta malaltia. La Fundació EM és una entitat de referència d’EM a Euskadi i en l’Estat, per la important labor que realitza en la lluita contra aquesta malaltia, destacant les seves iniciatives en sensibilització social. En l’actualitat la Fundació EM representa a un col·lectiu de 2.200 persones, més informació Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/virtualware-y-la-fundacion-vasca-de-esclerosis-multiple-presentan-los-resultados-de-validacion-de-virtualrehab.aspx

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El estudio se ha desarrollado en dos sesiones semanales supervisadas por un fisioterapeuta, siguiendo las Escalas de equilibrio, fatiga, depresión y ansiedad al inicio y final del estudio. Los resultados se presentaron en una jornada científica-social organizada por la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Los primeros datos obtenidos muestran una notable mejoría de los y las pacientes especialmente en equilibrio estático y dinámico, en el nivel de fatiga y en el grado de independencia funcional. Además se constata una mayor adherencia al tratamiento que ha resultado efectivo en el manejo de los pacientes con ansiedad.

Julio Álvarez, Director de la Unidad de Salud de Virtualware junto a Erika Otxoa, responsable del servicio de fisioterapia de la Asociación de EM de Bizkaia, destacaron las ventajas de la rehabilitación virtual en los pacientes, que han presentado una mayor motivación, ya que dejan de luchar contra la enfermedad para luchar contra el juego. Se consigue una recuperación de la movilidad de manera más entretenida y menos rutinaria.

Los terapeutas y especialistas de la Fundación Vasca EM confían en que la rehabilitación virtual es la terapia del futuro, ya que los datos avalan la facilidad de aprendizaje en el uso de esta herramienta por parte de los pacientes, su buena aceptación y la ausencia de problemas en su utilización, además de que permite el control y evaluación de los ejercicios.
VirtualRehab favorece la interacción social ya sea en centros asistenciales o a través de Internet. Es la primera plataforma que incorpora tecnología en la nube, porque está basado en Microsoft® Azure, permitiendo acceso y control online además de garantizar fiabilidad y seguridad de servicio. La telerehabilitación del producto, aumenta las posibilidades del tratamiento, mejora la cobertura de las necesidades de las personas con discapacidad, y con ello su autonomía y calidad de vida.

El producto ha despertado el interés de empresas como Merck-serono, Almirall, Biogen, que confían en las potencialidades del producto especialmente por el avance que supone en el campo de la telerehabilitación.

Datos de la esclerosis Múltiple

VirtualRehab es un producto innovador para la rehabilitación de pacientes con algún grado de discapacidad física, que combina modernas técnicas de captura de movimiento, a través de Microsoft® Kinect, con tecnología de videojuegos. El resultado final es un producto que ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pacientes a la vez que se divierten haciendo los ejercicios prescritos específicamente por sus fisioterapeutas.
VirtualRehab ha sido seleccionada finalista para los premios Barcelona Digital a la Innovación Digital al mejor proyecto I+D+i de pequeñas empresas y emprendedores. Más información en su página web

Acerca de la Fundación Vasca EM
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia, ADEMBI, creó la Fundación Vasca de EM Eugenia Epalza en el año 2001, para aunar las fuerzas promoviendo el conocimiento de la enfermedad, la sensibilización social y el interés en esta enfermedad. La Fundación EM es una entidad de referencia de EM en Euskadi y en el Estado, por la importante labor que realiza en la lucha contra esta enfermedad, destacando sus iniciativas en sensibilización social. En la actualidad la Fundación EM representa a un colectivo de 2.200 personas, más información Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/virtualware-y-la-fundacion-vasca-de-esclerosis-multiple-presentan-los-resultados-de-validacion-de-virtualrehab.aspx

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content