Els científics han fet un pas més prop de comprendre com tractar millor l’esclerosi múltiple (EM), després de més proves va sorgir d’un vincle crucial a la vitamina D.  Los científicos han dado un paso más cerca de comprender cómo tratar mejor la esclerosis múltiple (EM), después de más pruebas surgió de un vínculo crucial a la vitamina D.

En l’últim estudi, els investigadors de la Universitat de Tasmània es va descobrir que els pacients amb EM tractats amb interferón-beta, un fàrmac per l’EM comuna, tenien majors nivells de vitamina D que els que no en el tractament.

L’interferón-beta va portar als pacients a ser molt més eficient en la presa de vitamina D en la seva pell, l’investigador principal, va dir el professor Bruce Taylor,.

Els pacients amb esclerosi múltiple que van prendre el medicament van tenir gairebé tres vegades més vitamina D en les mateixes quantitats de l’exposició al sol que els que no van prendre interferón-beta, va dir.

Els resultats també llancen llum sobre com funciona la teràpia, que ja ha estat clar a pesar que es pensava dur a terme en el sistema immunològic.
L’interferón-beta només redueix el risc de tenir un atac d’esclerosi múltiple si els pacients tenien nivells suficients de vitamina D en el seu sistema, va dir el professor Taylor.

Els pacients amb esclerosi múltiple a Tasmània i altres àrees de baixa latitud, on era impossible absorbir suficient vitamina D per la llum solar a l’hivern, pot ser necessari considerar la suplementación de vitamina D, va dir.

L’estudi va analitzar prop de 200 persones que viuen amb esclerosi múltiple en el sud de Tasmània, entre 2002 i 2005.

La investigació va ser instigada per les altes taxes d’EM en l’estat, va dir el professor Taylor. La condició és més comuna en les poblacions que viuen més lluny de l’equador.

Tasmània té set vegades més probabilitats de tenir esclerosi múltiple que la gent en el nord de Queensland i el Territori del Nord i les taxes són tres vegades més alta que en NSW, va dir el professor Taylor.

Ell va dir que els resultats haurien de ser sotmesos a anàlisis addicionals en els assajos clínics.

No obstant això, el descobriment també s’analitzarà en un proper estudi australià que investiga l’efecte de prendre suplements de vitamina D en les persones amb EM inicia els símptomes .

Aquesta investigació es durà a terme entre 2012 i 2016 per MS Research Austràlia i l’Institut de Neurociencias Florey a Melbourne.

“Amb sort, hi haurà una important iniciativa de salut pública en el futur sobre com tractar o prevenir l’esclerosi múltiple”, va dir el professor Taylor AAP.

L’estudi va ser publicat en la revista Neurology.

Font: Notícies 9 © 1997-2012 Microsoft i els seus proveïdors (27/07/12)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

En el último estudio, los investigadores de la Universidad de Tasmania se descubrió que los pacientes con EM tratados con interferón-beta, un fármaco para la EM común, tenían mayores niveles de vitamina D que los que no en el tratamiento.

El interferón-beta llevó a los pacientes a ser mucho más eficiente en la toma de vitamina D en su piel, el investigador principal, dijo  el profesor Bruce Taylor,.

Los pacientes con esclerosis múltiple que tomaron el medicamento tuvieron casi tres veces más vitamina D en las mismas cantidades de la exposición al sol que los que no tomaron interferón-beta, dijo.

Los resultados también arrojan luz sobre cómo funciona la terapia, que ya ha sido claro a pesar de que se pensaba llevar a cabo en el sistema inmunológico.

El interferón-beta sólo reduce el riesgo de tener un ataque de esclerosis múltiple si los pacientes tenían niveles suficientes de vitamina D en su sistema, dijo el profesor Taylor.

Los pacientes con esclerosis múltiple en Tasmania y otras áreas de baja latitud, donde era imposible absorber suficiente vitamina D por la luz solar en invierno, puede ser necesario considerar la suplementación de vitamina D, dijo.

El estudio analizó cerca de 200 personas que viven con esclerosis múltiple en el sur de Tasmania, entre 2002 y 2005.

La investigación fue instigada por las altas tasas de EM en el estado, dijo el profesor Taylor. La condición es más común en las poblaciones que viven más lejos del ecuador.

Tasmania tiene siete veces más probabilidades de tener esclerosis múltiple que la gente en el norte de Queensland y el Territorio del Norte y las tasas son tres veces más alta que en NSW, dijo el profesor Taylor.

Él dijo que los resultados tendrían que ser sometidos a análisis adicionales en los ensayos clínicos.

Sin embargo, el descubrimiento también se analizará en un próximo estudio australiano que investiga el efecto de tomar suplementos de vitamina D en las personas con EM inicia los síntomas .

Esta investigación se llevará a cabo entre 2012 y 2016 por MS Research Australia y el Instituto de Neurociencias Florey en Melbourne.

“Con suerte, habrá una importante iniciativa de salud pública en el futuro acerca de cómo tratar o prevenir la esclerosis múltiple”, dijo el profesor Taylor AAP.

El estudio fue publicado en la revista Neurology.

Fuente: Noticias 9 © 1997-2012 Microsoft y sus proveedores (27/07/12)

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content