La Federació de discapacitats físics i psíquics de Madrid (FAMMA) ha denunciat a la companyia Vueling pel tracte discriminatori que va dispensar a una dona amb esclerosi múltiple a la qual va denegar l’embarqui al·legant “símptomes d’embriaguesa”.La Federación de discapacitados físicos y psíquicos de Madrid (FAMMA) ha denunciado a la compañía Vueling por el trato discriminatorio que dispensó a una mujer con esclerosis múltiple a la que denegó el embarque alegando “síntomas de embriaguez”.

En un comunicat, la FAMMA sol·licita, “davant la gravetat del cas, a les autoritats competents al fet que actuïn amb tot el rigor necessari per garantir la Llei d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, la qual cosa podria suposar per a la companyia una multa de fins a 1.000.000 d’euros”.

Segons la FAMMA, els fets es remunten al 12 de juliol de 2011 quan R.C.M. anava a prendre un vol entre Lanzarote i Madrid, acompanyada de la seva mare octogenària. Malgrat les explicacions de l’afectada sobre la seva discapacitat, el personal de la companyia va convidar a la passatgera a “tornar l’endemà en un correcte estat”.

Segons el parer de la FAMMA, aquest fet suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals de no discriminació a les persones amb discapacitat, així com una falta de respecte i un desconeixement de la malaltia i els trastorns que implica.

A més, la Federació ha criticat a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per arxivar la reclamació que va posar la FAMMA sobre aquest cas, en al·legar que Vueling havia presentat proves suficients que li donaven la raó.

JUSTIFICACIÓ
En aquest sentit, la companyia aèria ha manifestat a Efe que lamenta els succeïts, però ha recordat que no va ser sancionada per la AESA, que va considerar que les proves presentades per l’aerolínia eren vàlides. Vueling ha assegurat que el personal de la companyia va actuar d’acord al requerit en el Pla Nacional de Seguretat, que anteposa la “seguretat en l’aeronau”.

La FAMMA assegura que en cap moment es va realitzar a l’afectada un test d’alcoholèmia que confirmés les acusacions, la qual cosa demostra la manca de rigor i falta de professionalitat de la AESA. Segons la nota de l’Associació, R.C.M. és “una dona amb una minusvalidesa del 66% a causa d’una esclerosi múltiple i d’un retard psicomotor”.

FAMMA-Cocemfe Madrid és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a 44 associacions de persones amb discapacitat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://elprogreso.galiciae.com/nova/151549.html

 TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

En un comunicado, la FAMMA solicita, “ante la gravedad del caso, a las autoridades competentes a que actúen con todo el rigor necesario para garantizar la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, lo que podría suponer para la compañía una multa de hasta 1.000.000 de euros”.

Según la FAMMA, los hechos se remontan al 12 de julio de 2011 cuando R.C.M. iba a tomar un vuelo entre Lanzarote y Madrid, acompañada de su madre octogenaria. A pesar de las explicaciones de la afectada sobre su discapacidad, el personal de la compañía invitó a la pasajera a “regresar al día siguiente en un correcto estado”.

A juicio de la FAMMA, este hecho supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de no discriminación a las personas con discapacidad, así como una falta de respeto y un desconocimiento de la enfermedad y los trastornos que acarrea.

Además, la Federación ha criticado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por archivar la reclamación que puso la FAMMA sobre este caso, al alegar que Vueling había presentado pruebas suficientes que le daban la razón.

JUSTIFICACIÓN
En este sentido, la compañía aérea ha manifestado a Efe que lamenta los sucedidos, pero ha recordado que no fue sancionada por la AESA, que consideró que las pruebas presentadas por la aerolínea eran válidas. Vueling ha asegurado que el personal de la compañía actuó de acuerdo a lo requerido en el Plan Nacional de Seguridad, que antepone la “seguridad en la aeronave”.

La FAMMA asegura que en ningún momento se realizó a la afectada un test de alcoholemia que confirmara las acusaciones, lo que demuestra la carencia de rigor y falta de profesionalidad de la AESA. Según la nota de la Asociación, R.C.M. es “una mujer con una minusvalía del 66% a causa de una esclerosis múltiple y de un retraso psicomotor”.

FAMMA-Cocemfe Madrid es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a 44 asociaciones de personas con discapacidad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://elprogreso.galiciae.com/nova/151549.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content