La secretària d’Estat d’I+D+I, Carmen Vela, ha subratllat la necessitat de “implicar les empreses amb la ciència”. Durant la cerimònia de lliurament de les Ajudes Merck d’Investigació 2016, Vela va destacar el paper d’entitats com la Fundació Merk Salut, que concedeix aquestes beques, destacant que “inverteixen en coneixement perquè saben que és la millor manera de tenir èxit”, i ” aposten per la ciència en les seves accions de mecenatge perquè saben que és una aposta de futur “.

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, ha subrayado la necesidad de “implicar a las empresas con la ciencia”. Durante la ceremonia de entrega de las Ayudas Merck de Investigación 2016, Vela destacó el papel de entidades como la Fundación Merk Salud, que concede estas becas, destacando que “invierten en conocimiento porque saben que es la mejor manera de tener éxito”, y “apuestan por la ciencia en sus acciones de mecenazgo porque saben que es una apuesta de futuro”.

La gala també va comptar amb l’assistència del conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que va remarcar la importància de fomentar avenços que millorin la qualitat de vida dels pacients a través de la humanització de la Sanitat, en línia amb el pla presentat per la seva conselleria la setmana passada. Així mateix, el conseller ha posat èmfasi en la necessitat de potenciar la recerca en el primer nivell assistencial, “rellevant en el nostre sistema sanitari en permetre’ns estar en contacte amb els pacients i interactuar amb ells a favor d’un major coneixement de les seves demandes actuals”, va citar textualment.

Aquesta edició, celebrada sota el lema “Compromesos amb els investigadors per la Salut”, coincideix amb el 25 aniversari de la fundació. La institució lliurarà un total de 200.000 euros a vuit projectes de recerca, seleccionats entre gairebé 200 candidatures presentades.

Els ajuts aniran a parar a dos projectes de l’Hospital Vall d’Hebron en càncer de pulmó i esclerosi múltiple. Així mateix, es donarà suport a una iniciativa de càncer de cap i coll de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i una altra investigació de l’Institut Maimónides d’Investigació Biomèdica de Còrdova en càncer colorectal. En la mateixa línia, rebran ajuts aquest any un estudi de al·lergologia de la Fundació Jiménez Díaz, un treball d’endocrinologia pediàtrica de la Clínica Universitat de Navarra, un treball de malalties rares de la Facultat de Farmàcia de la Universitat del País Basc i un estudi de fertilitat de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge.

La gala también contó con la asistencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que remarcó la importancia de fomentar avances que mejoren la calidad de vida de los pacientes a través de la humanización de la Sanidad, en línea con el plan presentado por su consejería la semana pasada. Asimismo, el consejero hizo hincapié en la necesidad de potenciar la investigación en el primer nivel asistencial, “relevante en nuestro sistema sanitario al permitirnos estar en contacto con los pacientes e interactuar con ellos a favor de un mayor conocimiento de sus demandas actuales”, citó textualmente.

Esta edición, celebrada bajo el lema “Comprometidos con los investigadores por la Salud”, coincide con el 25 aniversario de la fundación. La institución entregará un total de 200.000 euros a ocho proyectos de investigación, seleccionados entre casi 200 candidaturas presentadas.

Las ayudas irán a parar a dos proyectos del Hospital Vall d’Hebron en cáncer de pulmón y esclerosis múltiple. Asimismo, se apoyará una iniciativa de cáncer de cabeza y cuello de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell y otra investigación del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba en cáncer colorrectal. En la misma línea, recibirán ayudas este año un estudio de alergología de la Fundación Jiménez Díaz, un trabajo de endocrinología pediátrica de la Clínica Universidad de Navarra, un trabajo de enfermedades raras de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco y un estudio de fertilidad del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-07-09/portada/ocho-proyectos-de-investigacion-de-siete-centros-recibiran-200-000-euros-este-ano/pagina.aspx?idart=991517&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-07-09/portada/ocho-proyectos-de-investigacion-de-siete-centros-recibiran-200-000-euros-este-ano/pagina.aspx?idart=991517&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content