L’Àrea de Neurociencias de Xanit Hospital Internacional ha organitzat una reunió d’Actualització en Esclerosi Múltiple (EM) en la qual han participat més d’una vintena de professionals entre neuròlegs, neurofisiólogos, psicòlegs, psiquiatres, logopedes i especialistes en teràpia ocupacional de la província de Màlaga.El Área de Neurociencias de Xanit Hospital Internacional ha organizado una reunión de Actualización en Esclerosis Múltiple (EM) en la que han participado más de una veintena de profesionales entre neurólogos, neurofisiólogos, psicólogos, psiquiatras, logopedas y especialistas en terapia ocupacional de la provincia de Málaga.

L’objectiu d’aquesta trobada va ser actualitzar la informació existent sobre l’Esclerosi Múltiple, una malaltia d’origen inflamatorio que afecta a la mielina (la substància encarregada de facilitar l’impuls nerviós en el sistema nerviós). Aquest trastorn, que sol afectar a una població principalment jove, altera el sistema nerviós central a múltiples nivells i en diferents moments. Segons assegura el Dr. Víctor Campos, Director de l’Àrea de Neurociencias de Xanit Hospital Internacional, “a Espanya les xifres de prevalença estan entorn dels 50/100.000 habitants, una xifra una mica inferior pel que fa als països del nord d’Europa (Regne Unit i països escandinaus 100/100.000 habitants)” i afegeix que “Xanit, a través de la seva Àrea de Neurociencias, ha considerat imprescindible posar al dia les tècniques diagnòstiques i terapèutiques donat l’elevat nombre de persones pertanyent a aquestes nacionalitats que viuen o visiten Benalmàdena i la Costa del Sol i consulten al nostre servei de Neurologia”.

Aquestes jornades van estar presidides pel Dr. Víctor Campos, i van comptar amb la participació d’especialistes andalusos en Esclerosi Múltiple. La trobada va estar coordinada pel Dr. Fernando Sánchez, Cap de Secció de Neurologia i responsable de la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital “Regna Sofia” de Còrdova; i van revisar els aspectes inclosos al programa els Drs. Francisco Padilla, especialista de Neurologia a l’Hospital “Verge de la Victòria” de Màlaga; Carmen Arnal, especialista de Neurologia a l’Hospital “Verge de les Neus” de Granada; i Eduardo Agüero, especialista de Neurologia en la Unitat de EM de l’Hospital “Regna Sofia” de Còrdova.

Entre els temes que es van abordar es troba el diagnòstic de l’Esclerosi Múltiple, aprofundint sobre criteris recentment establerts; el paper de l’estudi de líquid cefaloraquidi; el tractament actual; les diferents estratègies per emprar-ho adequadament, i les novetats terapèutiques. Aquest aspecte constitueix l’apartat més nou i interessant donat el desenvolupament de nous fàrmacs capaços de modificar la resposta immunològica del cervell humà (o “inmunomoduladores”) que seran admesos per al seu ús en molt breu termini.

Xanit Hospital InternacionalXanit Hospital Internacional (www.xanit.net), que té acords amb les principals companyies asseguradores nacionals i internacionals i mútues de treball, disposa de la tecnologia més avançada en el camp de la salut en la medicina privada. Xanit Internacional compta amb un equip humà format per més de 650 professionals, disposa de 13.000 m2 distribuïts en cinc plantes amb 110 habitacions individuals. A més, té un Centre Mèdic, Xanit Fuengirola, que apropa el seu equip mèdic per seguir oferint les seves cures amb la mateixa qualitat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.benalmadenadigital.es/noticias-benalmadena-malaga/locales/70163.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El objetivo de este encuentro fue actualizar la información existente acerca de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad de origen inflamatorio que afecta a la mielina (la sustancia encargada de facilitar el impulso nervioso en el sistema nervioso). Este trastorno, que suele afectar a una población principalmente joven, altera el sistema nervioso central a múltiples niveles y en diferentes momentos. Según asegura el Dr. Víctor Campos, Director del Área de Neurociencias de Xanit Hospital Internacional, “en España las cifras de prevalencia están en torno a los 50/100.000 habitantes, una cifra un poco inferior con respecto a los países del norte de Europa (Reino Unido y países escandinavos 100/100.000 habitantes)” y añade que “Xanit, a través de su Área de Neurociencias, ha considerado imprescindible poner al día las técnicas diagnósticas y terapéuticas dado el elevado número de personas perteneciente a estas nacionalidades que viven o visitan Benalmádena y la Costa del Sol y consultan a nuestro servicio de Neurología”.

 Estas jornadas estuvieron presididas por el Dr. Víctor Campos, y contaron con la participación de especialistas andaluces en Esclerosis Múltiple. El encuentro estuvo coordinado por el Dr. Fernando Sánchez, Jefe de Sección de Neurología y responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital “Reina Sofía” de Córdoba; y revisaron los aspectos incluidos en el programa los Dres. Francisco Padilla, especialista de Neurología en el Hospital “Virgen de la Victoria” de Málaga; Carmen Arnal, especialista de Neurología en el Hospital “Virgen de las Nieves” de Granada; y Eduardo Agüero, especialista de Neurología en la Unidad de EM del Hospital “Reina Sofía” de Córdoba.

Entre los temas que se abordaron se encuentra el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple, profundizando sobre criterios recientemente establecidos; el papel del estudio de líquido cefalorraquídeo; el tratamiento actual; las diferentes estrategias para emplearlo adecuadamente, y las novedades terapéuticas. Este aspecto constituye el apartado más novedoso e interesante dado el desarrollo de nuevos fármacos capaces de modificar la respuesta inmunológica del cerebro humano (o “inmunomoduladores”) que serán admitidos para su uso en muy breve plazo.

Xanit Hospital InternacionalXanit Hospital Internacional (www.xanit.net), que tiene acuerdos con las principales compañías aseguradoras nacionales e internacionales y mutuas de trabajo, dispone de la tecnología más avanzada en el campo de la salud en la medicina privada. Xanit Internacional cuenta con un equipo humano formado por más de 650 profesionales, dispone de 13.000 m2 distribuidos en cinco plantas con 110 habitaciones individuales. Además, tiene un Centro Médico, Xanit Fuengirola, que acerca su equipo médico para seguir ofreciendo sus cuidados con la misma calidad. 

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.benalmadenadigital.es/noticias-benalmadena-malaga/locales/70163.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut