Esclerosi Múltiple

L’Esclerosi Múltiple és una malaltia autionmune que afecta al Sistema Nerviós Central que controla totes les funcions del cos: cervell i medul·la espinal.

Què és l'Esclerosi Múltiple?

L’EM és una malaltia inflamatòria i crònica on les cèl·lules del nostre sistema immunitari ataquen de forma errònea la mielina, una substancia que recobreix els axons de les neurones, aïllant-los i perment que funcionin amb normalitat. Aquesta desmielinització impedeix la transmissió dels impulsos elèctrics de forma correcta

A les zones del sistema nerviós afectaades per aquesta desmielinització, hi apareixen una mena de cicatrius, d’aquí s’origina el nom de la malaltia: esclerosi, del llatí sclerae.

No es coneix la causa, encara que s’estan estudiant els condicionants genètics i els factors ambientals. 

Actualment no hi ha tractament per la seva cura però existeixen tractaments per reduïr la freqüència dels brots i la seva incidència, de manera que es pot alentir l’aparició de noves afectacions. 

El tractament consisteix, per un costat, en l’administració de fàrmacs i, per un altre, en la rehabilitació des de un punt de vista holístic. En aquest sentit, s’ha demostrat que la rehabilitació multidisciplinària redueix l’impacte de la malaltia i permet la participació social de les persones afectades, millorant així la qualitat de vida de les persones diagnosticades.

 

El nombre de dones afectades per EM és molt superior al dels homes (69% de dones i 31% d’homes). Les dades actualitzades i facilitades pel Comitè Mèdic Assessor d’Esclerosi Múltiple d’Espanya ens indica que per cada 4 persones amb EM, 3 són dones. Un fidel reflex del que diem, és que el percentatge d’usuàries que formen part de la nostra entitat és bastant major que el dels homes.

A nivell global l’EM està augmentant i s’estima que hi ha més de 2,8 milions de  persones al món que viuen amb aquesta malaltia, segons les dades de l’estudi ‘Atlas  de la EM 2020’ de la Federación Internacional de EM i a Espanya s’han diagnosticat  més de 45.000 casos. 

Segons les últimes estadístiques de l’IDESCAT (2020) a  Catalunya hi ha 616.052 persones amb reconeixement legal de discapacitat, 9.000 de  les quals tenen  EM. 

L’esclerosi múltiple es considera la segona causa de discapacitat, després dels accidents de tràfic, entre adults joves. S’acostuma a diagnosticar entre els 20 i 40 anys, amb una mitjana de 32 anys, és a dir, en plena etapa de desenvolupament tant personal com a professional i afecta entre dues i tres vegades més a les dones.

L’evolució de la malaltia és impredictible, provocant dubtes, pors i afectant l’autoestima i l’autonomia personal. L’EM es converteix en una companya al llarg de la vida i condiciona també la família i el seu entorn, és per això que és tan important buscar suport tant a nivell físic com pscicològic.

Presenta una simptomatologia molt diversa: les persones diagnosticades pateixen afectacions sensorials, motores, cognitives i d’altres. Aquests símptomes poden variar molt d’una persona a una altra i, per tant, cada cas és únic i evolucionarà de manera diferent, és per això que se l’anomena la malaltia de les mil cares.

 

El nombre de dones afectades per EM és molt superior al dels homes (69% de dones i 31% d’homes). Les dades actualitzades i facilitades pel Comitè Mèdic Assessor d’Esclerosi Múltiple d’Espanya ens indica que per cada 4 persones amb EM, 3 són dones. 

Un fidel reflex del que diem, és que el percentatge d’usuàries que formen part de la nostra entitat és bastant major que el dels homes.

A nivell global l’EM està augmentant i s’estima que hi ha més de 2,8 milions de  persones al món que viuen amb aquesta malaltia, segons les dades de l’estudi ‘Atlas  de la EM 2020’ de la Federación Internacional de EM i a Espanya s’han diagnosticat  més de 45.000 casos. 

Segons les últimes estadístiques de l’IDESCAT (2020) a  Catalunya hi ha 616.052 persones amb reconeixement legal de discapacitat, 9.000 de  les quals tenen  EM.

Percentatge d'incidència d'afectacions en persones diagnosticades d'EM

La simptomatología de l’Esclerosi Múltiple és molt variada, sent diferent en cada persona. Els factors que en determinen les afectacions, el grau i l’evolució tenen a veure amb el tipus d’EM (Esclerosi Múltiple Remitent-Recurrent o EMRR, Esclerosi Múltiple Primària Progressiva o EMPP, o bé Esclerosi Múltiple Secundària Progressiva o EMSP), l’àrea danyada i la capacitat de recuperació de cada persona.

En l’Esclerosi Múltiple, és molt important el diagnòstic precoç , és per això que es recomana insistir en demanar una visita amb el neuròleg quan sentim que podem estar patint símptomes rel·lacionats amb l’EM.

Pots consultar enllaços informatius sobre la malaltia, afectacions, incidència i medicació al nostre apartat de Recursos Externs i t’animem a contactar-nos si tens dubtes! 

Lluitem per una societat que valori les capacitats per sobre les discapacitats, ens ajudes?
Skip to content