El proper 1 de gener es posa en marxa de manera permanent la Zona de Baixes Emissions Rondes Barcelona (ZBE), amb l’objectiu de reduir l’elevada contaminació i preservar la salut de la ciutadania mitjançant la creació d’una àrea de protecció de l’atmosfera.

La ZBE engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte Zona Franca Industrial i els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Per més informació consulteu el següent enllaç:

https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/afectacions-la-mobilitat/el-distintiu-ambiental-de-la-dgt

QUEDEN FORA D’AQUESTA RESTRICCIÓ ELS VEHICLES DE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

Les persones amb mobilitat reduïda poden circular amb un vehicle sense etiqueta ambiental de la DGT, tant si és el conductor com l’ocupant del vehicle, sempre que prèviament ho tramiti al registre d’autoritzacions de les ZBE.

Hi ha 2 tipologies d’excepcions:

1.          Vehicles de persones amb Mobilitat Reduïda.

 Per sol·licitar l’exempció del vehicle és imprescindible que la persona sigui la titular d’aquest vehicle i tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i tingui assignat el barem de mobilitat reduïda.

  • Si el titular de la targeta acreditativa de la discapacitat és menor d’edat o una persona tutelada, el titular del vehicle pel qual es sol·licita l’autorització (pare, mare o tutor) haurà de presentar la documentació acreditativa.
  • Només s’admetrà una petició per sol·licitant, independentment que sigui titular de més d’un vehicle.

2.          Transport col·lectiu de Persones amb Mobilitat Reduïda

Vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda. Hauran d’estar registrats a laa DGT amb la classificació per criteris d’utilització del vehicle corresponent al transport PMR (codi d’utilització 01 a la fitxa tècnica, apartat «categoria vehicle»)

Com es fa la tramitació al registre d’autoritzacions de les ZBE?

A partir del 16 de desembre:

 

  • PRESENCIALMENT

Oficina d’atenció al ciutadà de l’AMB Zona Franca (Carrer 62, número 16-18)

Oficina d’atenció al ciutadà de Sant Feliu de Llobregat (Plaça de la Vila 1)

Oficina d’atenció al ciutadà de Sant Joan Despí (Camí del Mig 9)

 

  • PER CORREU POSTAL: emplenar la sol·licitud del web, imprimir-ne una còpia, signar-la i enviar-la a: Registre d’autoritzacions ZBE Àrea Metropolitana de Barcelona C.62, número 16-18 Zona Franca

A la web http://www.zbe.barcelona, accedir al Registre i autoritzacions de persones amb mobilitat reduïda. 

A partir del 16 de desembre, les sol·licituds es podran imprimir en el web, i també les trobaran a Barcelona al Servei d’Atenció al Públic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Carrer de València, 344), en l’horari d’atenció de 9h. a

L’alta del vehicle es resoldrà en un període màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud. Un cop acceptada la sol·licitud, l’autorització de circulació tindrà una vigència de 2 anys.

 Autoritzacions  diàries                                             

Es podran sol·licitar 10 autoritzacions diàries per aquells vehicles que no compleixen els requisits ambiental i no tenen etiqueta ambiental de la DGT per circular a la ZBE Rondes de Barcelona.

Requisits

  • Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles.
  • Es podran registrar els vehicles que tinguin la circulació restringida a la ZBE Rondes de Barcelona: turismes (categoria d’homologació M1) i altres vehicles lleugers (categoria L) classificats sense etiqueta ambiental per la DGT.
  • Un mateix titular només pot sol·licitar l’alta d’un vehicle, les autoritzacions no seran transferibles entre vehicles.

 Tramitació

A partir de dilluns 16 de desembre els interessats hauran de sol·licitar l’alta del vehicle en el Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats: http://www.zbe.barcelona

Una vegada acceptada l’alta del vehicle, els usuaris tindran accés a 10 dies de circulació per any. S’haurà de seleccionar i pagar el dia de circulació seleccionat des de la seva àrea d’usuari.

 On trobar més informació?                               

 Per més informació consulteu aquest enllaç: http://www.zbe.barcelona