Aquest 2019 estem posant èmfasi sobre els símptomes invisibles de l’EM: esgotament, fatiga, apatia, pèrdua de visió, pèrdua de percepcions sensorials, mareig… en són molts i estan presents, per això aquest any els donem la importància que tenen.