L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Burgos (Afaem) està donant els últims retocs al seu nou projecte amb el qual intentarà contrarestar els dramàtics efectes de les retallades econòmiques de les administracions. Es tracta d’una iniciativa de reciclatge de qualsevol material d’escriptura de plàstic (bolígrafs, retoladors, marcadors i portamines) posada en marxa a Espanya per BIC i l’empresa de reciclatge TerraCycle (www.terracycle.es) amb la qual, a canvi de aquests instruments es lliuren punts bescanviables per donacions. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Burgos (Afaem) está dando los últimos retoques a su nuevo proyecto con el que va a intentar contrarrestar los dramáticos efectos de los recortes económicos de las administraciones. Se trata de una iniciativa de reciclaje de cualquier material de escritura de plástico (bolígrafos, rotuladores, marcadores y portaminas) puesta en marcha en España por BIC y la empresa de reciclaje TerraCycle (www.terracycle.es) con la que, a cambio de estos instrumentos se entregan puntos canjeables por donaciones.

L’objectiu és aconseguir els fons suficients com perquè segueixin en marxa els programes d’atenció als pacients amb aquesta patologia neurològica i les seves famílies. Julia Ferrero, portaveu del col · lectiu, va explicar que la malaltia és molt complexa, que cada pacient té unes necessitats molt concretes i que, a més de l’atenció mèdica, que els és prestada en el servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Burgos (HUBU), necessiten serveis de fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, logopèdia o treball social, entre d’altres, que fins ara presta Afaem.

Ja s’estan repartint les caixes de cartró (reciclables també) per tot tipus d’entitats administratives, col · legis i empreses perquè es puguin rebutjar els bolígrafs que ja no pintin tenint en compte que es convertiran en diners per ajudar a persones que pateixen una patologia neurològica freqüent, sobretot, en edats joves i més dones que homes.

L’esclerosi múltiple afecta el cervell i la medul · la espinal. Les fibres nervioses estan protegides amb mielina, una substància que facilita la conducció dels impulsos nerviosos. Si la mielina és destruïda o danyada, l’habilitat dels nervis per conduir els senyals, des de i al cervell, s’interromp i aquest fet produeix l’aparició dels símptomes. Alguns d’ells són debilitat muscular, formigueig, poca coordinació, fatiga, trastorns de l’equilibri, alteracions visuals, tremolor, espasticitat o rigidesa muscular. A Burgos hi ha 400 afectats.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z2846F813-AC1D-D59F-04998AF20265281E/20130129/afaem/recogera/bolis/usados/contrarrestar/recortes

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El objetivo es conseguir los fondos suficientes como para que sigan en marcha los programas de atención a los pacientes con esta patología neurológica y a sus familias. Julia Ferrero, portavoz del colectivo, explicó que la enfermedad es muy compleja, que cada paciente tiene unas necesidades muy concretas y que, además de la atención médica, que les es prestada en el servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), precisan de servicios de fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, logopedia o trabajo social, entre otros, que hasta ahora viene prestando Afaem.

Ya se están repartiendo las cajas de cartón (reciclables también) por todo tipo de entidades administrativas, colegios y empresas para que se puedan desechar los bolígrafos que ya no pinten teniendo en cuenta que se van a convertir en dinero para ayudar a personas que sufren una patología neurológica frecuente, sobre todo, en edades jóvenes y más  mujeres que hombres.

La esclerosis múltiple afecta al cerebro y a la médula espinal. Las fibras nerviosas están protegidas con mielina, una sustancia que facilita la conducción de los impulsos nerviosos. Si la mielina es destruida o dañada, la habilidad de los nervios para conducir las señales, desde y al cerebro, se interrumpe y este hecho produce la aparición de los síntomas. Algunos de ellos son debilidad muscular, hormigueo, poca coordinación, fatiga, trastornos del equilibrio, alteraciones visuales, temblor, espasticidad o rigidez muscular. En Burgos hay 400 afectados.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z2846F813-AC1D-D59F-04998AF20265281E/20130129/afaem/recogera/bolis/usados/contrarrestar/recortes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content