Biogen Idec ha presentat, en el marc de la LXIII Reunió Anual de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), que se celebra fins demà a Barcelona, el test Stratify, una eina de mesurament d’anticossos del virus JC. Aquest virus és susceptible d’activació en aquells individus que han estat tractats amb inmunosupressors i ocasiona una infecció anomenada leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP), que ataca directament al sistema nerviós central.
Biogen Idec ha presentado, en el marco de la LXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que se celebra hasta mañana en Barcelona, el test Stratify, una herramienta de medición de anticuerpos del virus JC. Este virus es susceptible de activación en aquellos individuos que han estado tratados con inmunosupresores y ocasiona una infección llamada leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), que ataca directamente al sistema nervioso central.

La possibilitat de determinar si un individu ha estat en contacte amb el virus JC (el que es reflecteix en la detecció d’anticossos enfront del mateix), permet distingir dos grups: els negatius i els positius. Els primers no corren risc de patir LMP, mentre que els segons han d’estratificar-se novament tenint en compte si han rebut o no immunosupressió prèvia i, finalment, prenent com a criteri la durada del tractament amb natalizumab.

En el transcurs del mateix acte, Biogen Idec va anunciar el llançament de la fampidrina, un fàrmac que incrementa la capacitat de deambulación de pacients de EM. Segons els experts que van intervenir en l’acte, “la fampridina és un dels pocs fàrmacs que, en el camp del tractament simptomàtic de la EM, ha demostrat la seva eficàcia en paràmetres de màxima qualitat, seguint les guies de la medicina basada en l’evidència. És per tant, no només una fita per als pacients, sinó també per als professionals dedicats a la investigació en aquest camp, ja que suposa un model a seguir”.

El percentatge de pacients amb EM que veu afectada la seva mobilitat varia segons la forma clínica i el temps d’evolució de la malaltia. En general, no obstant això, un 50% dels pacients veu limitada la deambulación a partir dels 40 anys. En els pacients amb formes primàries progressives, el percentatge s’incrementa fins al 90%.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/presentado/test/deteccion/virus/jc/uno/desencadenantes/lmp/pacientes/esclerosis/mutiple/_f-11+iditem-15546+idtabla-1

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

La posibilidad de determinar si un individuo ha estado en contacto con el virus JC (lo que se refleja en la detección de anticuerpos frente al mismo), permite distinguir dos grupos: los negativos y los positivos. Los primeros no corren riesgo de padecer LMP, mientras que los segundos deben estratificarse nuevamente teniendo en cuenta si han recibido o no inmunosupresión previa y, finalmente, tomando como criterio la duración del tratamiento con natalizumab.

En el transcurso del mismo acto, Biogen Idec anunció el lanzamiento de la fampidrina, un fármaco que incrementa la capacidad de deambulación de pacientes de EM. Según los expertos que intervinieron en el acto, “la fampridina es uno de los pocos fármacos que, en el campo del tratamiento sintomático de la EM, ha demostrado su eficacia en parámetros de máxima calidad, siguiendo las guías de la medicina basada en la evidencia. Es por tanto, no sólo un hito para los pacientes, sino también para los profesionales dedicados a la investigación en este campo, ya que supone un modelo a seguir”.

El porcentaje de pacientes con EM que ve afectada su movilidad varía según la forma clínica y el tiempo de evolución de la enfermedad. Por lo general, no obstante, un 50% de los pacientes ve limitada la deambulación a partir de los 40 años. En los pacientes con formas primarias progresivas, el porcentaje se incrementa hasta el 90%.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/presentado/test/deteccion/virus/jc/uno/desencadenantes/lmp/pacientes/esclerosis/mutiple/_f-11+iditem-15546+idtabla-1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content