Defensen la llibertat d’elecció sobre els seus tractaments de baix risc.Defienden la libertad de elección sobre sus tratamientos de bajo riesgo. 
Els familiars de Persones amb Alzheimer (CEAFA), els Pacients amb Pèrdues d’Orina (APPO) i els Pacients amb Esclerosi Múltiple (EMA-FELEM) estan apostant per la figura del pacient corresponsable com a mesura d’estalvi del Sistema Nacional de Salut (SNS). Així, aquestes associacions defensen la llibertat d’informació sobre les seves patologies i d’elecció sobre els seus tractaments en productes sanitaris de baix risc.

En concret, manifesten que establir aquesta tipologia de malalt aconseguiria “alleujar la càrrega assistencial i promoure un ús racional dels serveis i la prestació farmacèutica”. No obstant això, creuen que aquesta no pot existir sense unes eines que l’afavoreixin, “entre elles la informació”.

En aquest sentit, indiquen que no estar al tant de les circumstàncies actuals cercena la possibilitat d’actuar de manera proactiva en la seva interacció amb els professionals sanitaris. A més, consideren que és el moment de donar aquest pas a causa de la “tempesta de retallades” actual.

D’altra banda, els representants d’aquestes associacions assenyalen que mesurades com les ‘factures ombra’, “no són eficaces per activar, de manera real, als usuaris”. Per això, lamenten que l’Administració no fomenti “en absolut” la coresponsabilitat, i que la limiti “a través de la legislació”.

Finalment, els experts de CEAFA, conclouen que “no sembla que els pacients tinguin les oportunitats necessàries ni les opcions requerides per assumir el paper protagonista que es mereixen en el Sistema Nacional de Salut”.

 INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-ceafa-appo-eme-felem-apuestan-figura-paciente-corresponsable-medida-ahorro-sistema-salud-20120821125937.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

   Los familiares de Personas con Alzheimer (CEAFA), los Pacientes con Pérdidas de Orina (APPO) y los Pacientes con Esclerosis Múltiple (EME-FELEM) están apostando por la figura del paciente corresponsable como medida de ahorro del Sistema Nacional de Salud (SNS). Así, estas asociaciones defienden la libertad de información sobre sus patologías y de elección sobre sus tratamientos en productos sanitarios de bajo riesgo.

   En concreto, manifiestan que establecer esta tipología de enfermo conseguiría “aliviar la carga asistencial y promover un uso racional de los servicios y la prestación farmacéutica”. Sin embargo, creen que ésta no puede existir sin unas herramientas que la favorezcan, “entre ellas la información”.

   En este sentido, indican que no estar al tanto de las circunstancias actuales cercena la posibilidad de actuar de manera proactiva en su interacción con los profesionales sanitarios. Además, consideran que es el momento de dar este paso debido a la “tormenta de recortes” actual.

   Por otro lado, los representantes de estas asociaciones señalan que medidas como las ‘facturas sombra’, “no son eficaces para activar, de manera real, a los usuarios”. Por ello, lamentan que la Administración no fomente “en absoluto” la corresponsabilidad, y que la limite “a través de la legislación”.

   Por último, los expertos de CEAFA, concluyen que “no parece que los pacientes tengan las oportunidades necesarias ni las opciones requeridas para asumir el papel protagonista que se merecen en el Sistema Nacional de Salud”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/noticia-ceafa-appo-eme-felem-apuestan-figura-paciente-corresponsable-medida-ahorro-sistema-salud-20120821125937.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content