Els pacients caucàsics amb neuromielitis òptica (NMO) i esclerosi múltiple (EM) presenten una distribució alélica HLA-DRB1 diferent. L’al·lel DRB103 sembla contribuir a ser IgG-NMO seropositiu i a la presència de Ac- AQP-4. En la població estudiada, la NMO, en comparació de la EM, s’associava a una major freqüència de l’al·lel DRB110.Los pacientes caucásicos con neuromielitis óptica (NMO) y esclerosis múltiple (EM) presentan una distribución alélica HLA-DRB1 diferente. El alelo DRB1*03 parece contribuir a ser IgG-NMO seropositivo y a la presencia de Ac- AQP-4. En la población estudiada, la NMO, en comparación con la EM, se asociaba a una mayor frecuencia del alelo DRB1*10.

En l’anàlisi combinada, i comparat amb controls sans, la NMO s’associava a una major freqüència de l’al·lel DRB103, que es relacionava amb tenir Ac-AQP-4. Per contra, la EM s’associava a una major freqüència de l’al·lel DRB115 i a una menor freqüència de l’al·lel DRB107.
Els autors d’aquest estudi, publicat en Revista de Neurologia, destaquen la necessitat d’elaborar més estudis multicéntricos col·laboratius per conèixer millor la contribució genètica en la susceptibilitat a patir NMO.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

 http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3068

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:

http://www.softcatala.org/traductor

En el análisis combinado, y comparado con controles sanos, la NMO se asociaba a una mayor frecuencia del alelo DRB1*03, que se relacionaba con tener Ac-AQP-4. Por el contrario, la EM se asociaba a una mayor frecuencia del alelo DRB1*15 y a una menor frecuencia del alelo DRB1*07.
Los autores de este estudio, publicado en Revista de Neurología, destacan la necesidad de elaborar más estudios multicéntricos colaborativos para conocer mejor la contribución genética en la susceptibilidad a padecer NMO.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3068

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content