• La vicepresidenta de la Corporació insular, Cristina Vàlid, es va reunir amb Ángeles González, que va exposar els seus projectes i línia de treball
    • La vicepresidenta de la Corporación insular, Cristina Valido, se reunió con Ángeles González, quien expuso sus proyectos y línea de trabajo

    La vicepresidenta i consellera d’Acció Social, Cristina Vàlid, ha rebut recentment a la nova presidenta de l’Associació Tinerfeña d’Esclerosi Múltiple (ATEM), Ángeles González. Durant la trobada, es van exposar les principals línies d’actuació del col·lectiu per als propers mesos, que inclou l’obertura d’un centre d’atenció neuropsicosocial a principis del proper any.

    Cristina Vàlido va destacar el treball que realitza ATEM «que ara tindrà un nou impuls de la mà d’Àngels, que és una lluitadora nata. Té uns reptes importants per als propers mesos i anys».Per la seva banda, Ángeles González va agrair la predisposició del Cabildo per ajudar, en la mesura de les seves possibilitats, a aconseguir els objectius marcats des ATEM, que passen per l’obertura d’altres delegacions a mig termini, la consolidació i formació especialitzada del voluntariat i la fidelització d’empreses amb responsabilitat social corporativa, entre d’altres.

    L’Associació Tinerfeña d’Esclerosi Múltiple és una organització sense ànim de lucre d’iniciativa privada que neix l’any 1995 gràcies a la voluntat de Persones amb Esclerosi Múltiple (PCEM) ia les seves famílies que, coneixent la realitat i les necessitats de la malaltia, decideixen treballar pel col·lectiu de persones afectades d’Esclerosi Múltiple (EM).

    ATEM i el moviment associatiu de persones amb aquesta malaltia a Espanya volen que es compleixi el seu objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb Esclerosi Múltiple a Espanya i Tenerife, per la qual cosa, a més de donar suport a la investigació sobre aquesta malaltia, volen garantir l’accés a tractaments per tal d’aturar la progressió d’aquesta patologia. Així mateix defensen els drets de les persones afectades, insistint en la unificació a nivell nacional dels criteris de valoració de la discapacitat per l’Esclerosi Múltiple.

La vicepresidenta y consejera de Acción Social, Cristina Valido, ha recibido recientemente a la nueva presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM), Ángeles González. Durante el encuentro, se expusieron las principales líneas de actuación del colectivo para los próximos meses, que incluye la apertura de un centro de atención neuropsicosocial a principios del próximo año.

Cristina Valido destacó el trabajo que realiza ATEM «que ahora tendrá un nuevo impulso de la mano de Ángeles, que es una luchadora nata. Tiene unos retos importantes para los próximos meses y años». Por su parte, Ángeles González agradeció la predisposición del Cabildo para ayudar, en la medida de sus posibilidades, a lograr los objetivos marcados desde ATEM, que pasan por la apertura de otras delegaciones a medio plazo, la consolidación y formación especializada del voluntariado y la fidelización de empresas con responsabilidad social corporativa, entre otras.

La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple es una organización sin ánimo de lucro de iniciativa privada que nace en el año 1995 gracias a la voluntad de Personas con Esclerosis Múltiple (PcEM) y a sus familias que, conociendo la realidad y las necesidades de la enfermedad, deciden trabajar por el colectivo de personas afectadas de Esclerosis Múltiple (EM).

ATEM y el movimiento asociativo de personas con esta enfermedad en España desean que se cumpla su objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple en España y Tenerife, para lo que, además de apoyar la investigación sobre esta enfermedad, quieren garantizar el acceso a tratamientos con el fin de detener la progresión de esta patología. Asimismo defienden los derechos de las personas afectadas, insistiendo en la unificación a nivel nacional de los criterios de valoración de la discapacidad para la Esclerosis Múltiple.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA :
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/08/02/cabildo-recibe-nueva-presidenta-asociacion/694616.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME:

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/08/02/cabildo-recibe-nueva-presidenta-asociacion/694616.html