L’Esclerosi Múltiple és una afecció neurològica causa del qual no coneix bé en l’actualitat. Ataca la beina de mielina que envolta la fibra nerviosa que transmet els missatges del cervell i de la medul·la espinal. Allà on es destrueix la mielina, en diversos llocs del sistema nerviós, apareixen plaques de teixit endurit (esclerosi).Al principi els impulsos nerviosos s’interrompen periòdicament i posteriorment les plaques poden obstruir completament els impulsos de certs nervis.

La Esclerosis Múltiple es una afección neurológica cuya causa no se conoce bien en la actualidad. Ataca la vaina de mielina que envuelve la fibra nerviosa que transmite los mensajes del cerebro y de la médula espinal. Allí donde se destruye la mielina, en diversos lugares del sistema nervioso, aparecen placas de tejido endurecido (esclerosis). Al principio los impulsos nerviosos se interrumpen periódicamente y posteriormente las placas pueden obstruir completamente los impulsos de ciertos nervios.

Afecta principalment a adults joves (temps mitjà d’inici entre els 20 i 30 anys, amb predomini femení) pot ocasionar pèrdua de força, incoordinació, trastorns visuals, alteracions sensitives, disfuncions esfinterianes, trastorns sexuals, canvis cognitius, alteracions emocionals, fatigabilitat important i problemes soci-familiars.
La complexitat de símptomes i complicacions, la seva variabilitat juntament amb la impredictibilitat de l’evolució i absència d’un tractament curatiu, sobrepassa les possibilitats d’un sol especialista alhora que implica greus problemes a un pacient usualment jove que recentment inicia els seus projectes vitals.

Des del Centre Integral de Malalties Neurològiques de l’Associació espanyolad’Esclerosi Múltiple d’Albacete han afirmat que “realitzem serveis de Rehabilitació Física, Tractament Psicològic, Logopèdia, Teràpia Ocupacional i Assistència Social, als afectats d’Albacete i província, des de fa més de 20 anys. Comptem amb les últimes novetats en tractaments rehabilitadors tant en la part física com cognitiva, mitjançant programes tan nous com VirtualReab o NeuroUp, instal·lats en les nostres intal·lacions “.

Aquest tipus de serveis que estan destinats a millorar la qualitat de vida dels afectats per aquesta malaltia, s’estan aplicant en el nostre Centre Integral de Malalties Neurològiques (CIEN) d’Albacete, situat al C / Ciutat Real, 24. Però donada la gran demanda que hi ha actualment per aquest col·lectiu i per altres que no poden ser atesos en institucions públiques i del poc espai físic de què disposen, ho han anat augmentant contínuament.

Amb l’ajuda de les institucions oficials (Ajuntament de Albacete, Conselleria de Sanitat, Conselleria de Benestar Social, Diputació Provincial, etc.) i d’institucions i empreses privades així com campanyes de sensibilització i de captació de recursos, com la del proper dia 17 de maig (Dia de l’Esclerosi Múltiple), en la qual s’instal·laran 10 taules informatives i de postulació, el centre Integral de Malalties Neurològiques d’Albacete espera recaptar els suficients recursos econòmics per a la realització i oferiment de tots aquests serveis a aquest i altres col·lectius del centre.

Afecta principalmente a adultos jóvenes (tiempo medio de inicio entre los 20 y 30 años, con predominio femenino) pudiendo ocasionar perdida de fuerza, incoordinación, trastornos visuales, alteraciones sensitivas, disfunciones esfinterianas, trastornos sexuales, cambios cognitivos, alteraciones emocionales, fatigabilidad importante y problemas socio-familiares.
La complejidad de síntomas y complicaciones, su variabilidad junto con la impredecibilidad de la evolución y  ausencia de un tratamiento curativo, sobrepasa las posibilidades  de un solo especialista a la vez que acarrea graves problemas a un paciente usualmente joven que recién inicia sus proyectos vitales.

Desde el Centro Integral de Enfermedades Neurológicas de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Albacete han afirmado que “venimos realizando servicios de Rehabilitación Física, Tratamiento Psicológico, Logopedia, Terapia Ocupacional y Asistencia Social, a los afectados de Albacete y provincia, desde hace más de 20 años. Contamos con las últimas novedades en tratamientos rehabilitadores tanto en la parte física como cognitiva, mediante programas tan novedosos como VirtualReab o NeuroUp, instalados en nuestras intalaciones”.

Este tipo de servicios que están destinados a mejorar la calidad de vida de los afectados por ésta enfermedad, se están aplicando en nuestro Centro Integral de Enfermedades Neurológicas (CIEN) de Albacete, situado en C/ Ciudad Real, 24. Pero dada la gran demanda  que existe actualmente por éste colectivo y por otros que no pueden ser atendidos en instituciones públicas y del poco espacio físico del que disponen, lo han ido aumentando continuamente.

Con la ayuda de las Instituciones Oficiales (Ayuntamiento de Albacete, Consejería de Sanidad, Consejería de Bienestar Social, Diputación Provincial, etc.) y de instituciones y empresas privadas así como campañas de sensibilización y de captación de recursos, como la del próximo día 17 de mayo (Día de la Esclerosis Múltiple), en la que se instalarán 10 mesas informativas y de postulación, el Centro Integral de Enfermedades Neurológicas de Albacete espera recaudar los suficientes recursos económicos para la realización y ofrecimiento de todos éstos servicios a éste  y otros colectivos del centro.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.eldigitaldealbacete.com/2016/05/11/el-centro-integral-de-enfermedades-neurologicas-de-albacete-celebrara-el-dia-de-la-esclerosis-multiple/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROM

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.eldigitaldealbacete.com/2016/05/11/el-centro-integral-de-enfermedades-neurologicas-de-albacete-celebrara-el-dia-de-la-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content