MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El doctor Manuel Murie, especialista del Departament de Neurologia i director de la Unitat de Neurorehabilitació de la Clínica Universitat de Navarra, ha estat elegit president de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació (sinr), càrrec que ocuparà durant els pròxims quatre anys .MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El doctor Manuel Murie, especialista del Departamento de Neurología y director de la Unidad de Neurorrehabilitación de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido elegido presidente de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación (SENR), cargo que ocupará durante los próximos cuatro años.

“Una de les particularitats d’aquesta societat és el seu caràcter científic. Abasta un equip multidisciplinari de metges i d’altres professionals procedents de diferents especialitats. De fet, la seva Junta Directiva està formada per especialistes de diferents àmbits”, indica el doctor Murie.

Per l’especialista, “la Neurorehabilitació és una especialitat nova si la comparem amb altres. Cada vegada hi ha més especialitats que s’estan interessant per ella, com la Psiquiatria, la Neurologia, la Rehabilitació, etc .. D’aquesta creixement i d’aquesta qualitat multidisciplinària neix la necessitat de constituir una societat específica de Neurorehabilitació “.

Segons explica l’especialista, entre els objectius de la sinr per l’any 2013 destaquen “la consolidació de la reunió anual com a eix central de la societat; dinamitzar més la pàgina web i oferir una major visió de la sinr entre els residents de les dues especialitats i especialistes en formació de neuropsicologia, fisioteràpia, logopèdia i terapeutes ocupacionals, principalment”.

Així mateix, col · laborar amb les autoritats acadèmiques i sanitàries i col · laborar amb les associacions internacionals de Neurorehabilitació i amb les nacionals d’altres països, a més de promocionar premis i beques, serien altres de les seves principals fites.

El director de la Unitat de Neurorehabilitació de la Clínica Universitat de Navarra explica com “cada vegada hi ha més pacients candidats a tractament neurorehabilitador, sobretot com a conseqüència de ictus i traumatismes cranioencefàlics, perquè són les afeccions que més prevalença tenen “.

Respecte a la incidència, indica que “ha augmentat, però també ho ha fet la supervivència, ja que es coneix millor la fisiopatologia de l’ictus i es tracta millor en la seva fase aguda. Ara en molts centres hi ha unitats d’ictus i això implica que cal donar una continuïtat a aquesta atenció. més, la neurorehabilitació és un concepte molt ampli i no només abasta ictus i traumatismes, sinó també patologies com Parkinson, trastorns cognitius, esclerosi múltiple, malalties neuromusculars, etc. “.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/navarra/20121227/54356652749/el-neurologo-manuel-murie-nombrado-presidente-de-la-sociedad-espanola-de-neurorrehabilitacion.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

“Una de las particularidades de esta sociedad es su carácter científico. Abarca un equipo multidisciplinar de médicos y de otros profesionales procedentes de distintas especialidades. De hecho, su Junta Directiva está formada por especialistas de distintos ámbitos”, indica el doctor Murie.

Para el especialista, “la Neurorrehabilitación es una especialidad nueva si la comparamos con otras. Cada vez hay más especialidades que se están interesando por ella, como la Psiquiatría, la Neurología, la Rehabilitación, etc.. De ese crecimiento y de esa característica multidisciplinar nace la necesidad de constituir una sociedad específica de Neurorrehabilitación”.

Según explica el especialista, entre los objetivos de la SENR para el año 2013 destacan “la consolidación de la reunión anual como eje central de la sociedad; dinamizar más la página web y ofrecer una mayor visión de la SENR entre los residentes de ambas especialidades y especialistas en formación de neuropsicología, fisioterapia, logopedia y terapeutas ocupacionales, principalmente”.

Asimismo, colaborar con las autoridades académicas y sanitarias y colaborar con las asociaciones internacionales de Neurorrehabilitación y con las nacionales de otros países, además de promocionar premios y becas, serían otras de sus principales metas.

El director de la Unidad de Neurorrehabilitación de la Clínica Universidad de Navarra explica cómo “cada vez hay más pacientes candidatos a tratamiento neurorrehabilitador, sobre todo como consecuencia de ictus y traumatismos craneoencefálicos, porque son las afecciones que más prevalencia tienen”.

Respecto a la incidencia, indica que “ha aumentado, pero también lo ha hecho la supervivencia, ya que se conoce mejor la fisiopatología del ictus y se trata mejor en su fase aguda. Ahora en muchos centros existen unidades de ictus y esto implica que hay que dar una continuidad a esa atención. Además, la neurorrehabilitación es un concepto muy amplio y no sólo abarca ictus y traumatismos, sino también patologías como Parkinson, trastornos cognitivos, esclerosis múltiple, enfermedades neuromusculares, etc.”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/navarra/20121227/54356652749/el-neurologo-manuel-murie-nombrado-presidente-de-la-sociedad-espanola-de-neurorrehabilitacion.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut