Les opcions de tractament per a pacients que sofreixen de formes progressives d’esclerosi múltiple (EM) segueixen sent insuficients. Els mastòcits participen activament en la patogènia de l’esclerosi múltiple, en part a causa que alliberen grans quantitats de diversos mediadors que sostenen la xarxa inflamatoria.Las opciones de tratamiento para pacientes que sufren de formas progresivas de esclerosis múltiple (EM) siguen siendo insuficientes. Los mastocitos participan activamente en la patogenia de la esclerosis múltiple, en parte debido a que liberan grandes cantidades de diversos mediadores que sostienen la red inflamatoria. 

  Masitinib, un inhibidor selectiu oral de tirosina quinasa, inhibeix eficaçment la supervivència, la migració i l’activitat dels mastòcits. Aquest estudi exploratori va avaluar la seguretat i el benefici clínic de la masitinib en el tractament de l’EM primària progressiva (EMPP) o lliure de recaídas en la secundaria progressiva (rfSPMS).
Material i mètodes: Estudi multicéntric, aleatorizat, controlat amb placebo, la prova de concepte de prova.
Masitinib es va administrar oralment als 3 a 6 mg / kg / dia durant almenys 12 mesos, amb ajust de la dosi permesa en cas de resposta insuficient amb cap toxicitat.El punt final primari va ser la resposta de canvi respecte al valor basal en la puntuació de l’esclerosi múltiple funcional compost (MSFC).
La resposta clínica es va definir com un augment en la puntuació de MSFC respecte al valor basal de> 100%.
Resultats: Trenta-cinc pacients van ser aleatorizados per rebre masitinib (N = 27) o placebo (N = 8). Masitinib va anar relativament bé tolerat i els esdeveniments adversos més freqüents van ser astènia, erupció cutània, nàusees, edema i diarrea.
La freqüència global d’esdeveniments adversos va ser similar al grup placebo, no obstant això, una major incidència d’efectes adversos greus i greus es va associar amb el tractament masitinib. Masitinib va semblar tenir un efecte positiu en la relacionada amb l’EM per deterioració d’EMPP i pacients rfSPMS, com ho demostra una millora en les puntuacions de MSFC respecte al valor basal, en comparació d’una puntuació empitjorament MSFC en els pacients que van rebre placebo; 103% + / – 189 front – 60% + / – 190 en mesos-12, respectivament.
Aquesta positiva, encara que no estadísticament significativa es va observar resposta tan aviat com el mes-3 i sostingut a través de mesos-18, amb tendències similars s’observen en les EMPP i subpoblaciones rfSPMS. Un total de 17.7 (41%) pacients avaluables masitinib va informar de la resposta clínica després de 12 mesos de tractament (d’acord amb els modificats per intenció de tractar a la població, els casos observats) en comparació de cap en el grup placebo.
L’Expanded Disability Status Scale va mantenir estable en ambdós grups de tractament.
Conclusió: Aquestes dades suggereixen que masitinib és de benefici terapèutic per als pacients EMPP rfSPMS i per tant pot representar una via innovadora de tractament per a aquesta malaltia. Aquest estudi exploratori, proporciona evidència que podria recolzar una major investigació i controlat amb placebo.
Autor: Patrick VermerschRabah BenrabahNicolas SchmidtHà © là ¨ ne Zà © phirPierre ClavelouCyrille VongsouthiPatrice DubreuilAlain MoussyOlivier Hermine
Crèdits / Font: BMC Neurology 2012, 12:36
Font: 7thSpace Interactive © 2012 7thSpace Interactive (13/06/12)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://esclerosismultipleultimasnoticias.blogspot.com.es/2012/06/el-tratamiento-con-masitinib-en.html

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Masitinib, un inhibidor selectivo oral de tirosina quinasa, inhibe eficazmente la supervivencia, la migración y la actividad de los mastocitos. Este estudio exploratorio evaluó la seguridad y el beneficio clínico de la masitinib en el tratamiento de la EM primaria progresiva  (EMPP) o libre de recaídasecundaria EM  progresiva  (rfSPMS).

Material y métodos: Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado con placebo, la prueba de concepto de prueba.

Masitinib se administró oralmente a los 3 a 6 mg / kg / día durante al menos 12 meses, con ajuste de la dosis permitida en caso de respuesta insuficiente con ninguna toxicidad.El punto final primario fue la respuesta de cambio respecto al valor basal en la puntuación de la esclerosis múltiple funcional compuesto (MSFC).

La respuesta clínica se definió como un aumento en la puntuación de MSFC respecto al valor basal de> 100%.

Resultados: Treinta y cinco pacientes fueron aleatorizados para recibir masitinib (N = 27) o placebo (N = 8). Masitinib fue relativamente bien tolerado y los acontecimientos adversos más frecuentes fueron astenia, erupción cutánea, náuseas, edema y diarrea.

La frecuencia global de acontecimientos adversos fue similar al grupo placebo, sin embargo, una mayor incidencia de efectos adversos graves y graves se asoció con el tratamiento masitinib. Masitinib pareció tener un efecto positivo en la relacionada con la EM por deterioro de EMPP y pacientes rfSPMS, como lo demuestra una mejora en las puntuaciones de MSFC respecto al valor basal, en comparación con una puntuación empeoramiento MSFC en los pacientes que recibieron placebo; 103% + / – 189 frente – 60% + / – 190 en meses-12, respectivamente.

Esta positiva, aunque no estadísticamente significativa se observó respuesta tan pronto como el mes-3 y sostenido a través de meses-18, con tendencias similares se observan en las EMPP y subpoblaciones rfSPMS. Un total de 17.7 (41%) pacientes evaluables masitinib informó de la respuesta clínica tras 12 meses de tratamiento (de acuerdo con los modificados por intención de tratar a la población, los casos observados) en comparación con ninguno en el grupo placebo.

El Expanded Disability Status Scale mantuvo estable en ambos grupos de tratamiento.

Conclusión: Estos datos sugieren que masitinib es de beneficio terapéutico para los pacientes EMPP rfSPMS y por lo tanto puede representar una vía innovadora de tratamiento para esta enfermedad. Este estudio exploratorio, proporciona evidencia de que podría apoyar una mayor investigación y controlado con placebo.

Autor: Patrick VermerschRabah BenrabahNicolas SchmidtHà © là ¨ ne Zà © phirPierre ClavelouCyrille VongsouthiPatrice DubreuilAlain MoussyOlivier Hermine
Créditos / Fuente: BMC Neurology 2012, 12:36

Fuente: 7thSpace Interactive © 2012 7thSpace Interactive (13/06/12)

 

 

 INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

 

 

http://esclerosismultipleultimasnoticias.blogspot.com.es/2012/06/el-tratamiento-con-masitinib-en.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut