En els últims anys s’han produït avanços en el desenvolupament de fàrmacs basats en la planta Cànnabis sativa o en molècules sintètiques amb una acció similar. Algun d’aquests fàrmacs, com l’aerosol bucal Sativex ®, ha estat recentment aprovat per al tractament de l’espasticidad en esclerosi múltiple, però anteriorment ho van anar uns altres, com Marinol ® o Cesamet ® per al tractament del vòmit i la nàusea, i la síndrome d’anorèxia-caquèxia.  En los últimos años se han producido avances en el desarrollo de fármacos basados en la planta Cannabis sativa o en moléculas sintéticas con una acción similar. Alguno de estos fármacos, como el aerosol bucal Sativex ®, ha sido recientemente aprobado para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple, pero anteriormente lo fueron otros, como Marinol ® o Cesamet ® para el tratamiento del vómito y la náusea, y el síndrome de anorexia-caquexia.

Una àmplia revisió, publicada en Revista de Neurologia, confirma el potencial d’aquesta planta per a ús medicinal, alguna cosa que es va veure frenat per l’abús de preparats de la planta també per a ús recreacional. En qualsevol cas, aquest incipient ús clínic de fàrmacs cannabinoides no té darrere la mera anècdota de l’ús medicinal del cànnabis des de temps antics, sinó l’impuls de la investigació científica, que ha permès identificar les dianes moleculars que són activades o inhibides per aquestes substàncies, dianes que formen part d’un nou sistema de comunicació intercelular especialment actiu en el sistema nerviós central (sistema cannabinoide endogen), i que, com a molts altres sistemes, és susceptible de manipulació farmacològica.

La revisió conclou que és necessari estudiar més el coneixement científic generat entorn d’aquests fàrmacs en els últims anys, com a pas necessari per justificar el seu desenvolupament i així poder ser útils en diferents malalties neurològiques.

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3526

 

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Una amplia revisión, publicada en Revista de Neurología, confirma el potencial de esta planta para uso medicinal, algo que se vio frenado por el abuso de preparados de la planta también para uso recreacional. En cualquier caso, este incipiente uso clínico de fármacos cannabinoides no tiene detrás la mera anécdota del uso medicinal del cannabis desde tiempos antiguos, sino el impulso de la investigación científica, que ha permitido identificar las dianas moleculares que son activadas o inhibidas por estas sustancias, dianas que forman parte de un nuevo sistema de comunicación intercelular especialmente activo en el sistema nervioso central (sistema cannabinoide endógeno), y que, como muchos otros sistemas, es susceptible de manipulación farmacológica.

La revisión concluye que es necesario estudiar más el conocimiento científico generado en torno a estos fármacos en los últimos años, como paso necesario para justificar su desarrollo y así poder ser útiles en diferentes enfermedades neurológicas.

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticias.php?idNoticia=3526

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content