El fàrmac per a l’esclerosi múltiple Gilenya pot ajudar als pacients mitjançant la regeneració del nervi i l’augment de la mielinización d’una manera que és en part independent de les seves propietats anti-inflamatorias.El fármaco para la esclerosis múltiple Gilenya puede ayudar a los pacientes mediante la regeneración del nervio y el aumento de la mielinización de una manera que es en parte independiente de sus propiedades anti-inflamatorias.

Investigadors a Alemanya van estudiar els efectes de Gilenya en la regeneració del sistema nerviós perifèric. L’equip va realitzar aixafament del nervi ciático, un model àmpliament acceptat per a l’estudi de la regeneració del nervi perifèric, i es van analitzar els efectes de Gilenya en ratolins normals, els ratolins que manquen de cèl·lules T, i els ratolins esgotat de tant B- immune i les cèl·lules T.

Els resultats van mostrar que la regeneració nerviosa després del tractament Gilenya va ser en part independent de les propietats anti-inflamatorias de la droga, ja que només els ratolins amb cèl·lules B van respondre al tractament. Gilenya ús indueix alts nivells de cAMP, una molècula implicada en una sèrie de vies de senyalització en els axons, que és crucial per al creixement dels axons.

Els autors creuen que es requereixen cèl·lules B per a aquest procés a causa que restes de mielina clar, que sovint conté inhibidors del creixement axonal per la reducció dels nivells de cAMP neuronal.

D’altra banda, l’equip de recerca va trobar Gilenya disminució dels nivells de LPA en un nervi lesionat que va millorar el grossor de mielina.

“A més de la funció establerta de Gilenya … (que) pot representar un mecanisme encara no reconegut que contribueix a aquest efecte remielinizantes presuntivo de Gilenya”, els autors conclouen en el seu estudi.

Font: Multiple Sclerosis News Today © Copyright 2014 – 2016 BioNews Services, LLC (28/06/16)

Investigadores en Alemania estudiaron los efectos de Gilenya en la regeneración del sistema nervioso periférico. El equipo realizó aplastamiento del nervio ciático, un modelo ampliamente aceptado para el estudio de la regeneración del nervio periférico, y se analizaron los efectos de Gilenya en ratones normales, los ratones que carecen de células T, y los ratones agotado de tanto B- inmune y las células T.

Los resultados mostraron que la regeneración nerviosa después del tratamiento Gilenya fue en parte independiente de las propiedades anti-inflamatorias de la droga, ya que sólo los ratones con células B respondieron al tratamiento. Gilenya uso induce altos niveles de cAMP, una molécula implicada en una serie de vías de señalización en los axones, que es crucial para el crecimiento de los axones.

Los autores creen que se requieren células B para este proceso debido a que restos de mielina claro, que a menudo contiene inhibidores del crecimiento axonal por la reducción de los niveles de cAMP neuronal.

Por otra parte, el equipo de investigación encontró Gilenya disminución de los niveles de LPA en un nervio lesionado que mejoró el grosor de mielina.

“Además de la función establecida de Gilenya … (que) puede representar un mecanismo aún no reconocido que contribuye al efecto remielinizantes presuntivo de Gilenya”, los autores concluyen en su estudio.

Fuente: Multiple Sclerosis News Today © Copyright 2014 – 2016 BioNews Services, LLC (28/06/16)

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.ms-uk.org/june19
TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.ms-uk.org/june19
TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
GOOGLE CHROME

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content