El que mengem té influència sobre la capacitat dels bacteris de la flora intestinal per produir petites molècules, moltes de les quals són capaços de viatjar fins al cervell.

Lo que comemos tiene influencia sobre la capacidad de las bacterias de la flora intestinal para producir pequeñas moléculas, muchas de las cuales son capaces de viajar hasta el cerebro.

En l’actualitat conviuen a tot el món prop de 2,3 milions de persones amb esclerosi múltiple, malaltia neurodegenerativa que pateixen prop de 46.000 espanyols, molt especialment dones. No obstant això i malgrat la gran prevalença i incidència de la malaltia, els estudis no han pogut encara identificar les causes per les quals es desenvolupa.
Encara que tradicionalment s’ha al·ludit a un origen fonamentalment genètic, les evidències que apunten a una gran importància dels factors ambientals són cada vegada més nombroses.

I a elles es reuneixen la aconseguides per investigadors delBrigham and Women ‘s Hospital de Boston, en què s’observa que la nostra alimentació pot jugar un paper molt important sobre el risc d’aparició no ja només de l’esclerosi múltiple, sinó fins i tot d’altres malalties neurodegeneratives .

L’estudi, publicat a la revista Nature Medicine, va mostrar que la flora intestinal pot alterar l’activitat dels astròcits, cèl·lules del cervell i de la medul·la espinal implicades en la inflamació i la neurodegeneració. I atès que la composició d’aquesta flora està condicionada per l’alimentació, la dieta provoca, tot i indirectament, que tinguem una major o menor probabilitat de desenvolupar l’esclerosi múltiple.

“A través d’aquest treball hem estat capaços d’identificar, per primera vegada, que l’alimentació exerceix algun tipus de ‘control remot’ sobre la inflamació del sistema nerviós central”, va comentar Francisco Quintana, director de la investigació.

“El que mengem té influència sobre la capacitat dels bacteris de la flora intestinal per produir petites molècules, moltes de les quals són capaços de viatjar fins al cervell. Així, els nostres resultats obren la porta a un nou camp fins ara desconegut: com l’intestí controla la inflamació cerebral “, ha explicat.

No obstant això, com expliquen els autors “la manera en què es relacionen aquesta flora i inflamació i com la dieta influeix sobre aquesta connexió han romàs totalment desconegudes”. Per això, els investigadors van realitzar una àmplia anàlisi transcripcional del genoma dels astròcits d’un model animal d’esclerosi múltiple amb l’objectiu d’identificar una via molecular implicada en la inflamació.

L’anàlisi de les mostres sanguínies de pacients amb esclerosi múltiple va confirmar els resultats observats en els models animals. I és que comparats enfront dels que tenen les persones sense la malaltia, els pacients amb esclerosi múltiple tenen menors nivells de metabòlits del triptòfan en sang.

En la actualidad conviven en todo el mundo cerca de 2,3 millones de personas con esclerosis múltiple, enfermedad neurodegenerativa que padecen cerca de 46.000 españoles, muy especialmente mujeres. Sin embargo y a pesar de la gran prevalencia e incidencia de la enfermedad, los estudios no han podido aún identificar las causas por las que se desarrolla.
Aunque tradicionalmente se ha aludido a un origen fundamentalmente genético, las evidencias que apuntan a una gran importancia de los factores ambientales son cada vez más numerosas.

Y a ellas se aúnan la alcanzadas por investigadores delBrigham and Women’s Hospital de Boston, en las que se observa que nuestra alimentación puede jugar un papel muy importante sobre el riesgo de aparición no ya solo de la esclerosis múltiple, sino incluso de otras enfermedades neurodegenerativas.

El estudio, publicado en la revista Nature Medicine,mostró que la flora intestinal puede alterar la actividad de los astrocitos, células del cerebro y de la médula espinal implicadas en la inflamación y la neurodegeneración. Y dado que la composición de esta flora está condicionada por la alimentación, la dieta provoca, aun indirectamente, que tengamos una mayor o menor probabilidad de desarrollar la esclerosis múltiple.

“A través de este trabajo hemos sido capaces de identificar, por primera vez, que la alimentación ejerce algún tipo de ‘control remoto’ sobre la inflamación del sistema nervioso central”, comentó Francisco Quintana, director de la investigación.

“Lo que comemos tiene influencia sobre la capacidad de las bacterias de la flora intestinal para producir pequeñas moléculas, muchas de las cuales son capaces de viajar hasta el cerebro. Así, nuestros resultados abren la puerta a un nuevo campo hasta ahora desconocido: cómo el intestino controla la inflamación cerebral”, explicó.

Sin embargo, como explican los autores “la manera en la que se relacionan esta flora e inflamación y cómo la dieta influye sobre esta conexión han permanecido totalmente desconocidas”. Por ello, los investigadores realizaron un amplio análisis transcripcional del genoma de los astrocitos de un modelo animal de esclerosis múltiple con el objetivo de identificar una vía molecular implicada en la inflamación.

El análisis de las muestras sanguíneas de pacientes con esclerosis múltiple confirmó los resultados observados en los modelos animales. Y es que comparados frente a los que tienen las personas sin la enfermedad, los pacientes con esclerosis múltiple tienen menores niveles de metabolitos del triptófano en sangre.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.hechosdehoy.com/la-esclerosis-multiple-totalmente-condicionada-por-la-alimentacion-51591.htm

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.hechosdehoy.com/la-esclerosis-multiple-totalmente-condicionada-por-la-alimentacion-51591.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content