El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat encara no ha publicat la resolució que establirà el copagament en prop de mig centenar de medicaments que són dispensats en les farmàcies dels hospitals, entre els quals hi ha tractaments contra l’hepatitis C, el VIH, alguns càncers i leucèmies, artritis reumatoide o esclerosi múltiple.El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad todavía no ha publicado la resolución que establecerá el copago en cerca de medio centenar de medicamentos que son dispensados en las farmacias de los hospitales, entre los que se encuentran tratamientos contra la hepatitis C, el VIH, algunos cánceres y leucemias, artritis reumatoide o esclerosis múltiple.

MADRID / TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat encara no ha publicat la resolució que establirà el copagament en prop de mig centenar de medicaments que són dispensats en les farmàcies dels hospitals, entre els quals hi ha tractaments contra l’hepatitis C, el VIH, alguns càncers i leucèmies, artritis reumatoide o esclerosi múltiple.

El passat 11 de desembre el departament d’Ana Mato publicar un llistat de 132 presentacions de 46 medicaments dispensats en els serveis de farmàcia dels hospitals a pacients no ingressats perquè, encara que fins ara eren gratuïts, anaven a passar a tenir una aportació de l’usuari amb l’objectiu de “limitar la seva dispensació”.

Tanmateix, en pertànyer a grups terapèutics d’aportació reduïda dels pacients només haurien de pagar el 10 per cent del seu preu, amb un màxim de 4,20 euros.

El Ministeri va fixar un termini de 10 dies perquè es poguessin establir al · legacions a la mesura o al llistat i posteriorment procediria a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

No obstant això, quan ja gairebé han passat dos mesos de la publicació el departament d’Ana Mato encara no ha executat aquest nou copagament i està a l’espera d’un informe de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH) sobre l’impacte de la mesura.

“S’han adonat de la complexitat de la mesura”, ha reconegut el president d’aquesta entitat, José Luis Poveda, en declaracions a Europa Press, assegurant que dies després d’anunciar aquest nou copagament es van reunir amb responsables del departament de Mato per analitzar seva implantació.

El principal inconvenient, segons aquest expert, és que en l’àmbit hospitalari no tenen cabuda copagaments o altres mesures dissuasòries com s’han adoptat en l’àmbit de l’Atenció Primària.

“Els àmbits són completament diferents i, en aquests casos, són fàrmacs que els pacients necessiten, ja que ajuden a tractar malalties cròniques com el VIH, l’hepatitis C o l’esclerosi múltiple”, ha explicat.

De la mateixa manera, Poveda assegura que “des dels hospitals ja es controla de forma molt clara la dispensació d’aquests medicaments, d’acord amb les necessitats de cada pacient i el compliment del seu tractament”, de manera que no hi ha lloc per al “abús “com es podia produir en determinats casos a la compra de medicaments a les oficines de farmàcia.

LA SEVA IMPLANTACIÓ “NO COMPENSA” EN TERMES D’ESTALVI

A més, el president de la SEFH també apunta que l’aportació de l’usuari serà tan “ínfima” que la seva recaptació “no compensaria” la despesa que comportarà implantar un sistema per al cobrament d’aquest copagament, que augura “dificultós”.

D’altra banda, els farmacèutics d’hospital també han detectat “falta d’homogeneïtat” en el llistat elaborat per Sanitat, de manera que en una mateixa indicació o patologia havia fàrmacs que tindrien copagament i altres que no.

En aquest sentit, citava l’exemple de l’artritis psoriàsica, per al tractament l’ús de ‘Humira’ (Abbott) no tindria copagament i l’ús de ‘Enbrel’ (Pfizer) sí, cosa que “no sembla lògic”.

“No sé si hi ha possibilitat que hagi marxa enrere”, segons ha reconegut Poveda, que tot i això assegura que en l’informe que faran arribar properament a Sanitat demanaran que reconsideri la llista de medicaments i, per sobre de tot, que analitzi la idoneïtat de la mesura.

“Moltes de les mesures que ja s’estan prenent en els hospitals, també a través dels serveis de farmàcia, optimitzen molt millor la farmacoteràpia i suposen una reducció de cost major sense necessitat de recórrer al copagament”, ha conclòs.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.que.es/madrid/201302071401-sanidad-retrasa-implantacion-copago-medicamentos-epi.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

MADRID/TOLEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad todavía no ha publicado la resolución que establecerá el copago en cerca de medio centenar de medicamentos que son dispensados en las farmacias de los hospitales, entre los que se encuentran tratamientos contra la hepatitis C, el VIH, algunos cánceres y leucemias, artritis reumatoide o esclerosis múltiple.

El pasado 11 de diciembre el departamento de Ana Mato publicó un listado de 132 presentaciones de 46 medicamentos dispensados en los servicios de farmacia de los hospitales a pacientes no ingresados para que, aunque hasta ahora eran gratuitos, iban a pasar a tener una aportación del usuario con el objetivo de “limitar su dispensación”.

No obstante, al pertenecer a grupos terapéuticos de aportación reducida los pacientes sólo tendrían que pagar el 10 por ciento de su precio, con un máximo de 4,20 euros.

El Ministerio fijó un plazo de 10 días para que se pudieran establecer alegaciones a la medida o al listado y posteriormente procedería a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sin embargo, cuando ya casi han pasado dos meses de dicha publicación el departamento de Ana Mato aún no ha ejecutado este nuevo copago y está a la espera de un informe de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) sobre el impacto de la medida.

“Se han dado cuenta de la complejidad de la medida”, ha reconocido el presidente de esta entidad, José Luis Poveda, en declaraciones a Europa Press, asegurando que días después de anunciarse este nuevo copago se reunieron con responsables del departamento de Mato para analizar su implantación.

El principal inconveniente, según este experto, es que en el ámbito hospitalario no tienen cabida copagos u otras medidas disuasorias como se han adoptado en el ámbito de la Atención Primaria.

“Los ámbitos son completamente diferentes y, en estos casos, son fármacos que los pacientes necesitan, ya que ayudan a tratar enfermedades crónicas como el VIH, la hepatitis C o la esclerosis múltiple”, ha explicado.

De igual modo, Poveda asegura que “desde los hospitales ya se controla de forma muy clara la dispensación de estos medicamentos, con arreglo a las necesidades de cada paciente y el cumplimiento de su tratamiento”, por lo que no hay lugar para el “abuso” como se podía producir en determinados casos en la compra de medicinas en las oficinas de farmacia.

SU IMPLANTACIÓN “NO COMPENSA” EN TÉRMINOS DE AHORRO

Además, el presidente de la SEFH también apunta que la aportación del usuario será tan “ínfima” que su recaudación “no compensaría” el gasto que conllevará implantar un sistema para el cobro de ese copago, que augura “dificultoso”.

Por otro lado, los farmacéuticos de hospital también han detectado “falta de homogeneidad” en el listado elaborado por Sanidad, de modo que en una misma indicación o patología había fármacos que tendrían copago y otros que no.

En este sentido, citaba el ejemplo de la artritis psoriásica, para cuyo tratamiento el uso de ‘Humira’ (Abbott) no tendría copago y el uso de ‘Enbrel’ (Pfizer) sí, algo que “no parece lógico”.

“No sé si hay posibilidad de que haya marcha atrás”, según ha reconocido Poveda, que no obstante asegura que en el informe que van a hacer llegar próximamente a Sanidad pedirán que reconsidere la lista de medicamentos y, por encima de todo, que analice la idoneidad de la medida.

“Muchas de las medidas que ya se están tomando en los hospitales, también a través de los servicios de farmacia, optimizan mucho mejor la fármacoterapia y suponen una reducción de coste mayor sin necesidad de recurrir al copago”, ha concluido.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.que.es/madrid/201302071401-sanidad-retrasa-implantacion-copago-medicamentos-epi.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content