Una de les alteracions neurològiques que impacten la vida de les persones joves és l’esclerosi múltiple. Es tracta d’una malaltia crònica en la qual algunes cèl·lules del sistema immunològic dels propis pacients, ataquen i danyen la mielina que protegeix les neurones del sistema nerviós central, produint símptomes com a deficiències visuals, incoordinación i adormecimiento en certes parts del cos. Una de las alteraciones neurológicas que impactan la vida de las personas jóvenes es la esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad crónica en la que algunas células del sistema inmunológico de los propios pacientes, atacan y dañan la mielina que protege las neuronas del sistema nervioso central, produciendo síntomas como deficiencias visuales, incoordinación y adormecimiento en ciertas partes del cuerpo.
A través d’una nota de premsa, la neuròloga espanyola de la Unitat de Neuroinmunología de l’Hospital General Vall d’Hebron de Barcelona, Mar Tintoré, va explicar els escenaris més comuns quant a la forma en què es manifesta l’esclerosi: “sentir dolor en moure l’ull per més de 24 hores i posteriorment veure una taca negra en la visió central pot ser un possible brot; igual que veure doble i caminar com a borratxo”. La recurrència d’aquests brots és la causa principal de discapacitats en l’afectat, ja que el sistema nerviós resulta lesionat de forma irreversible.

Encara que es desconeixen les causes exactes de la malaltia, se sap que les nostres defenses, i en particular els Limfòcits T autoreactivos, són els responsables de penetrar en el sistema nerviós central i danyar la mielina.

Els estudis Transforms i Freedoms han evidenciat la seguretat i superioritat d’aquest medicament en comparació de teràpies injectables; l’últim, la durada del qual va ser de dos anys, va demostrar una reducció del 50 per cent dels brots comparats amb placebo. A més, es va constatar que la molècula és capaç de retardar fins a 37% el risc de progressió de la discapacitat que s’associa a l’evolució natural de l’esclerosi múltiple.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=206819:surge-nuevo-tratamiento-para-esclerosis-multiple&catid=94:salud&Itemid=155

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

A través de una nota de prensa, la neuróloga española de la Unidad de Neuroinmunología del Hospital General Vall d’Hebron de Barcelona, Mar Tintoré, explicó los escenarios más comunes en cuanto a la forma en que se manifiesta la esclerosis: “sentir dolor al mover el ojo por más de 24 horas y posteriormente ver una mancha negra en la visión central puede ser un posible brote; al igual que ver doble y caminar como borracho”. La recurrencia de estos brotes es la causa principal de discapacidades en el afectado, ya que el sistema nervioso resulta lesionado de forma irreversible.

Aunque se desconocen las causas exactas de la enfermedad, se sabe que nuestras defensas, y en particular los Linfocitos T autoreactivos, son los responsables de penetrar en el sistema nervioso central y dañar la mielina.

Los estudios Transforms y Freedoms han evidenciado la seguridad y superioridad de este medicamento en comparación con terapias inyectables; el último, cuya duración fue de dos años, demostró una reducción del 50 por ciento de los brotes comparados con placebo. Además, se constató que la molécula es capaz de retrasar hasta 37% el riesgo de progresión de la discapacidad que se asocia a la evolución natural de la esclerosis múltiple.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=206819:surge-nuevo-tratamiento-para-esclerosis-multiple&catid=94:salud&Itemid=155

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content