Adema va celebrar aquest dijous les seves XII Jornades d’Esclerosi Múltiple amb dues conferències, una centrada en la rehabilitació i una altra sobre la nova farmacologia existent Adema celebró este jueves sus XII Jornadas de Esclerosis Múltiple con dos conferencias, una centrada en la rehabilitación y otra sobre la nueva farmacología existente.

L’Associació d’Esclerosi Múltiple d’Àvila (Adema) amb el patrocini de la Universitat Catòlica d’Àvila i la col·laboració de l’Obra Social de Caixa d’Àvila, ha desenvolupat aquest dijous les XII Jornades sobre aquesta malaltia, que han tingut lloc a l’Auditori del Palau dels Serrano amb un aforament complet.

Durant aquestes jornades, dirigides a les gairebé 300 persones que pateixen aquesta malaltia a la província, segons les estimacions de Félix Martín, president d’Adema i al públic en general; la doctora Begoña del Pi Hernández, metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació del Complex

Hospitalari d’Àvila, es va centrar en la importància de la rehabilitació en el desenvolupament d’aquesta malaltia. De tal manera, des que el pacient comença a tenir dèficit de la seva capacitat per al moviment, és molt important el treball de rehabilitació amb un especialista. «Tant la fisioteràpia, com la teràpia ocupacional o les ajudes tècniques poden ajudar molt al pacient en el desenvolupament de la seva malaltia», encara que, la doctora va assenyalar que «no hi ha un tractament preventiu de rehabilitació». L’objectiu és aconseguir una «millorança funcional i de la qualitat de vida, després que el malalt hagi sofert un brot».

Per la seva banda, la doctora Ana Belén Caminero, Cap de la Secció de Neurologia. Unitat de Malalties Desmielizantes del Complex Assistencial d’Àvila va centrar la seva intervenció en els nous tractaments, farmacologia que està millorant considerablement i que s’està posant en pràctica en molts dels pacients que patir esclerosi múltiple. En els últims anys, la doctora Caminero, que sempre ha participat en les jornades organitzades per Adema, s’ha anat centrant en aspectes més concrets de la malaltia. En aquesta oportunitat ha decidit parlar en la seva conferència de la nova farmacologia perquè «moltes de les persones amb aquesta patologia han mostrat gran interès en el desenvolupament de nous fàrmacs, aspecte crucial per millorar la simptomatologia d’aquests pacients».

Així, durant la seva intervenció va explicar el desenvolupament d’alguns d’aquests nous fàrmacs, molts dels quals ja s’estan utilitzant en el tractament pal·liatiu dels pacients avilesos.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariodeavila.es/noticia/ZEF97774D-A8CF-7262-5928BE9281F8638E/20120920/unas/300/personas/padecen/esclerosis/multiple/avila

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Ávila (Adema) con el patrocinio de la Universidad Católica de Ávila y la colaboración de la Obra Social de Caja de Ávila, ha desarrollado este jueves las XII Jornadas sobre esta enfermedad, que han tenido lugar en el Auditorio del Palacio de Los Serrano con un aforo completo.

Durante estas jornadas, dirigidas a las casi 300 personas que padecen esta enfermedad en la provincia, según las estimaciones de Félix Martín, presidente de Adema y al público en general; la doctora Begoña del Pino Hernández, médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Complejo

Hospitalario de Ávila, se centró en la importancia de la rehabilitación en el desarrollo de esta enfermedad. De tal manera, desde que el paciente comienza a tener déficit de su capacidad para el movimiento, es muy importante el trabajo de rehabilitación con un especialista. «Tanto la fisioterapia, como la terapia ocupacional o las ayudas técnicas pueden ayudar mucho al paciente en el desarrollo de su enfermedad», aunque, la doctora señaló que «no hay un tratamiento preventivo de rehabilitación». El objetivo es conseguir una «mejoría funcional y de la calidad de vida, después de que el enfermo haya sufrido un brote».

Por su parte, la doctora Ana Belén Caminero, Jefa de la Sección de Neurología. Unidad de Enfermedades Desmielizantes del Complejo Asistencial de Ávila centró su intervención en los nuevos tratamientos, farmacología que está mejorando considerablemente y que se está poniendo en práctica en muchos de los pacientes que padecer esclerosis múltiple. En los últimos años, la doctora Caminero, que siempre ha participado en las jornadas organizadas por Adema, se ha ido centrando en aspectos más concretos de la enfermedad. En esta oportunidad ha decidido hablar en su conferencia de la nueva farmacología porque «muchas de las personas con esta patología han mostrado gran interés en el desarrollo de nuevos fármacos, aspecto crucial para mejorar la sintomatología de estos pacientes».

Así, durante su intervención explicó el desarrollo de algunos de estos nuevos fármacos, muchos de los cuales ya se están utilizando en el tratamiento paliativo de los pacientes abulenses.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariodeavila.es/noticia/ZEF97774D-A8CF-7262-5928BE9281F8638E/20120920/unas/300/personas/padecen/esclerosis/multiple/avila

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content