Relacionen una deficiència genètica de vitamina D amb l’esclerosi múltiple

Una mutació genètica poc freqüent que produeix baixos nivells de vitamina D sembla estar relacionada directament amb l’esclerosi múltiple, segons un estudi de la Universitat d’Oxford.Una mutación genética poco frecuente que produce bajos niveles de vitamina D parece estar relacionada directamente con la esclerosis múltiple, según un estudio de la Universidad de Oxford.

El neuròleg Manuel Murie, nomenat president de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació

MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El doctor Manuel Murie, especialista del Departament de Neurologia i director de la Unitat de Neurorehabilitació de la Clínica Universitat de Navarra, ha estat elegit president de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació (sinr), càrrec que ocuparà durant els pròxims quatre anys .MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El doctor Manuel Murie, especialista del […]

L’esclerosi múltiple no m’impedeix res

Canvis d’humor, desconeixement de si mateix, problemes de memòria van ser els símptomes que va patir el músic abans del diagnòstic. Cambios de humor, desconocimiento de sí mismo, problemas de memoria fueron los síntomas que padeció el músico antes del diagnóstico.

Prova d’ulls que revela el dany d’esclerosi múltiple

Una prova de l’ull podria ser una forma senzilla i ràpida de supervisar als pacients amb esclerosi múltiple (EM), afirmen experts.Una prueba del ojo podría ser una forma sencilla y rápida de monitorear a los pacientes con esclerosis múltiple (EM), afirman expertos.

Reprogramen el sistema immunitari per lluitar contra malalties autoimmunes

  Uns investigadors suïssos van poder reprogramar el sistema immunitari dels ratolins per eliminar una malaltia autoimmune, el que obre el camí a tractaments contra la diabetis juvenil o l’esclerosi múltiple en humans, segons uns treballs publicats el dilluns als Estats Units.  Unos investigadores suizos pudieron reprogramar el sistema inmunitario de los ratones para eliminar […]