Sanitat donarà suport amb 2,6 milions a 152 associacions sociosanitàries que treballen amb més de 30.000 pacients

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS) El conseller de Sanitat i Afers Socials de Castella-la Manxa, José Ignacio Echániz , ha destacat el suport que prestarà el Govern regional a 152 associacions de l’àmbit sociosanitari i de la salut mental de tota la regió , a les quals es dotarà amb 2.600.000 d’euros per atendre a més de 30.000 pacients i les seves famílies.TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS) El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha destacado el apoyo que va a prestar el Gobierno regional a 152 asociaciones del ámbito sociosanitario y de la salud mental de toda la región, a las que se dotará con 2,6 millones de euros para atender a más de 30.000 pacientes y a sus familias.

Relacionen una deficiència genètica de vitamina D amb l’esclerosi múltiple

Una mutació genètica poc freqüent que produeix baixos nivells de vitamina D sembla estar relacionada directament amb l’esclerosi múltiple, segons un estudi de la Universitat d’Oxford.Una mutación genética poco frecuente que produce bajos niveles de vitamina D parece estar relacionada directamente con la esclerosis múltiple, según un estudio de la Universidad de Oxford.

Diputació de Toledo abona 4.000 euros a Associació d’Esclerosi Múltiple per millorar la situació dels malalts

La Diputació de Toledo col · labora amb ADEM-TO per tal de contribuir al desenvolupament del programa conegut com ‘rehabilitació integral’.La Diputación de Toledo colabora con ADEM-TO con el fin de contribuir al desarrollo del programa conocido como ‘Rehabilitación Integral’.

El neuròleg Manuel Murie, nomenat president de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació

MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El doctor Manuel Murie, especialista del Departament de Neurologia i director de la Unitat de Neurorehabilitació de la Clínica Universitat de Navarra, ha estat elegit president de la Societat Espanyola de Neurorehabilitació (sinr), càrrec que ocuparà durant els pròxims quatre anys .MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El doctor Manuel Murie, especialista del Departamento de Neurología y director de la Unidad de Neurorrehabilitación de la Clínica Universidad de Navarra, ha sido elegido presidente de la Sociedad Española de Neurorrehabilitación (SENR), cargo que ocupará durante los próximos cuatro años.

ENS HA DEIXAT VICENÇ RAVENTOS ARQUER, FUNDADOR DE LA LLAR DE L’AFECTAT D’ESCLEROSI MÚLTIPLE

AVUI DIA 27 DE DESEMBRE DE 2012, ENS HA DEIXAT VICENÇ RAVENTÓS ARQUER.HOY DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2012, NOS HA DEJADO VICENÇ RAVENTÓS  ARQUER.

L’esclerosi múltiple no m’impedeix res

Canvis d’humor, desconeixement de si mateix, problemes de memòria van ser els símptomes que va patir el músic abans del diagnòstic. Cambios de humor, desconocimiento de sí mismo, problemas de memoria fueron los síntomas que padeció el músico antes del diagnóstico.

Prova d’ulls que revela el dany d’esclerosi múltiple

Una prova de l’ull podria ser una forma senzilla i ràpida de supervisar als pacients amb esclerosi múltiple (EM), afirmen experts.Una prueba del ojo podría ser una forma sencilla y rápida de monitorear a los pacientes con esclerosis múltiple (EM), afirman expertos.

Vitòria celebra una xocolatada contra l’esclerosi múltiple

  L’associació Aemar organitza avui aquest acte a la plaça de correus a partir de les 17.30 hores.  La asociación Aemar organiza hoy este acto en la plaza de correos a partir de las 17.30 horas.

Reprogramen el sistema immunitari per lluitar contra malalties autoimmunes

  Uns investigadors suïssos van poder reprogramar el sistema immunitari dels ratolins per eliminar una malaltia autoimmune, el que obre el camí a tractaments contra la diabetis juvenil o l’esclerosi múltiple en humans, segons uns treballs publicats el dilluns als Estats Units.  Unos investigadores suizos pudieron reprogramar el sistema inmunitario de los ratones para eliminar una enfermedad autoinmune, lo que abre el camino a tratamientos contra la diabetes juvenil o la esclerosis múltiple en humanos, según unos trabajos publicados el lunes en Estados Unidos.

El tractament amb fingolimod condueix a augment de volum macular en l’esclerosi múltiple

Aquest estudi longitudinal americà, va analitzar l’associació entre l’inici de tractament amb fingolimod i l’increment de volum macular.Este estudio longitudinal americano, analizó la asociación entre el inicio de tratamiento con Fingolimod y el incremento de volumen macular.