Almirall concedeix dues beques per investigar sobre espasticidad en esclerosi múltiple

La companyia farmacèutica Almirall ha concedit sengles beques d’Investigació sobre Epasticidad en Esclerosi Múltiple (EM) a Thorsten Schultheiss i a María del Carmen Molina Díez pels seus projectes d’investigació que avaluen l’eficàcia d’un nou medicament i l’efectivitat de la psicoterapia via videoconferència per als pacients, ha informat en un comunicat. BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)   La compañía farmacéutica Almirall ha concedido sendas becas de Investigación sobre Epasticidad en Esclerosis Múltiple (EM) a Thorsten Schultheiss y a María del Carmen Molina Díez por sus proyectos de investigación que evalúan la eficacia de un nuevo medicamento y la efectividad de la psicoterapia vía videoconferencia para los pacientes, ha informado en un comunicado. BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Qüestions de la direcció NICE en el procediment de venoplastia en EM

Una operació que se sol·licita per alleujar els símptomes d’alguns pacients amb esclerosi múltiple podria ser investigat encara més després de l’orientació final va ser emès per l’Institut Nacional per a la Salut i l’Excel·lència Clínica.  Una operación que se solicita para aliviar los síntomas de algunos pacientes con esclerosis múltiple podría ser investigado aún más después de la orientación final fue emitido por el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica.

EUA aprova un dispositiu fàcil d’usar per a fàrmac per la EM

Biogen Idec, va dir el dimarts que va rebre aprovació a EUA d’una forma més fàcil d’usar de la seva injecció de Avonex per a l’esclerosi múlple.  Biogen Idec, dijo el martes que recibió aprobación en EE.UU. de una forma más fácil de usar de su inyección de Avonex para la esclerosis múltiple.

Biogen Idec presenta una sol•licitud de la FDA per promoure un fàrmac oral per la EM, BG-12

Biogen Idec Inc., una companyia de biotecnologia amb seu en Weston coneguda pels seus medicaments contra l’esclerosi múltiple, va dir que ha presentat una sol·licitud de nou fàrmac als reguladors federals per obtenir l’aprovació per comercialitzar un nou potencial tractament de la EM es coneix com BG-12.Biogen Idec Inc., una compañía de biotecnología con sede en Weston conocida por sus medicamentos contra la esclerosis múltiple, dijo que ha presentado una solicitud de nuevo fármaco a los reguladores federales para obtener la aprobación para comercializar un nuevo potencial tratamiento de la EM se conoce como BG-12.

Europa accepta la sol•licitud de Genzyme per comercialitzar teriflunomida oral per a l’esclerosi múltiple

L’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha acceptat el dossier de sol·licitud d’autorització de comercialització de teriflunomida oral, una vegada al dia, per al tractament de les formes recidivantes d’esclerosi múltiple (EM), segons ha anunciat aquest dilluns Genzyme. MADRID, 27 (EUROPA PRESS)  La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha aceptado el dossier de solicitud de autorización de comercialización de teriflunomida oral, una vez al día, para el tratamiento de las formas recidivantes de esclerosis múltiple (EM), según ha anunciado este lunes Genzyme. MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Deficiència visual pot ser símptoma d’esclerosi múltiple

Un alt percentatge de pacients amb EM solen ser afectats amb alteracions oculars passatgeres, producte de lesions en la tija cerebral L’esclerosi múltiple (EM) afecta el sistema nerviós central, interrompent l’intercanvi de senyals nerviosos en el cervell, generant símptomes molt diversos com entumecimiento, trastorns de l’equilibri o de la coordinació, pèrdua de força en els braços i cames, a més de problemes per orinar i defecar. Això es deu al fet que la patologia ataca directament a la mielina, una substància que recobreix les fibres nervioses.Un alto porcentaje de pacientes con EM suelen ser afectados con alteraciones oculares pasajeras, producto de lesiones en el tallo cerebral La esclerosis múltiple (EM) afecta el sistema nervioso central, interrumpiendo el intercambio de señales nerviosas en el cerebro, generando síntomas muy diversos como entumecimiento, trastornos del equilibrio o de la coordinación, pérdida de fuerza en los brazos y piernas, además de problemas para orinar y defecar. Esto se debe a que la patología ataca directamente a la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas.

142.942 Esclerosi Múltiple

María Paz Giambastiani, periodista argentina radicada al País Basc, va haver d’enfrontar a Bilbao a una inesperada esclerosi múltiple. Va decidir compartir la seva experiència en un llibre que va rumb a les llibreries. María Paz Giambastiani, periodista argentina radicada en el País Vasco, tuvo que enfrentar en Bilbao a una inesperada esclerosis múltiple. Decidió compartir su experiencia en un libro que va rumbo a las librerías.

Promouen un projecte per millorar la mobilitat de malalts d’esclerosis

07-02-2012 / 19:11 h EFE La farmacèutica Novartis lidera un projecte per finançar un projecte, d’ajuntaments d’entre 20.000 i 500.000 habitants, destinat a una obra urbanística amb l’objectiu de derrocar barreres arquitectòniques per a malalts d’esclerosi múltiple.07-02-2012 / 19:11 h EFE La farmacéutica Novartis lidera un proyecto para financiar un proyecto, de ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes, destinado a una obra urbanística con el objetivo de derribar barreras arquitectónicas para enfermos de esclerosis múltiple.

Desenvolupen un programa per avaluar de forma «més precisa» la deterioració cognitiva de malalts amb esclerosi múltiple

Liderado por el Hospital Macarena y la US Liderat per l’Hospital Macarena i la US SEVILLA, 14 Febr. (EUROPA PRESS) – Un grup de professionals format per investigadors de la Universitat de Sevilla i de l’Hospital Universitari Verge Macarena treballa en el desenvolupament d’un projecte del Pla Nacional R+D+i que té com a objectiu actualitzar la capacitat dels professionals sanitaris per avaluar, de forma més precisa, la deterioració cognitiva que sofreixen els pacients afectats amb esclerosi múltiple. Liderat per l’Hospital Macarena i la US SEVILLA, 14 Febr. (EUROPA PRESS) – Un grup de professionals format per investigadors de la Universitat de Sevilla i de l’Hospital Universitari Verge Macarena treballa en el desenvolupament d’un projecte del Pla Nacional R+D+i que té com a objectiu actualitzar la capacitat dels professionals sanitaris per avaluar, de forma més precisa, la deterioració cognitiva que sofreixen els pacients afectats amb esclerosi múltiple.

L’associació de l’Esclerosi Múltiple denúncia que va ´directa al tancament´

R.F.M. PALMA Els impagaments del Institut Mallorquí d´Afers Socials portarà a l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple al tancament, així ho denuncia el gerent Colau Terrassa. Avui els membres d’aquesta organització celebren una assemblea per tractar els comptes de l’entitat i plantejar què fan de cara al futur. Des de l’estiu passat, Abdem no cobra els serveis que té concertats amb el Institut Mallorquí d´Afers Socials, que depèn del Consell de Mallorca. Terrassa lamenta que ja no tenen recursos per fer front a les nòmines del personal. Assegura que des de la institució insular els prometen que faran un pagament però la realitat és que no poden afrontar les despeses d’aquest mes.R.F.M. PALMA Los impagos del Institut Mallorquí d´Afers Socials llevará a la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple al cierre, así lo denuncia el gerente Colau Terrassa. Hoy los miembros de esta organización celebran una asamblea para tratar las cuentas de la entidad y plantear qué hacen de cara al futuro. Desde el verano pasado, Abdem no cobra los servicios que tiene concertados con el Institut Mallorquí d´Afers Socials, que depende del Consell de Mallorca. Terrassa lamenta que ya no tienen recursos para hacer frente a las nóminas del personal. Asegura que desde la institución insular les prometen que harán un pago pero la realidad es que no pueden afrontar los gastos de este mes.